REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Stavivá-garaj, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Lumber, Plywood, Millwork, and Wood Panel Merchant Wholesalers
Plné meno: Stavivá-garaj, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 12. jún 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Stavivá-garaj, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Banská Bystrica. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 29. september 1993. Firma momentálne zamestnáva 150 - 199 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Stavivá-garaj, s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Stavivá-garaj, s.r.o. sa v roku 2019 zlepšila o 0,12%

Ústredie
Zvolenská cesta 31
Banská Bystrica; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 97401

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
29. september 1993
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
8,46%
Celkové prevádzkové výnosy
8,38%
Prevádzkový zisk (EBIT)
21,46%
EBITDA
7,72%
Čistý zisk (strata)
115,58%
Spolu Majetok
-2,71%
Vlastné imanie
0,69%
Operating Profit Margin (ROS)
0,12%
Net Profit Margin
0,12%
Return on Equity (ROE)
1,42%
Debt to Equity Ratio
-4,65%
Quick Ratio
-0,01%
Cash Ratio
0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?