REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

T-systems Slovakia s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby; webový portál | Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Plné meno: T-systems Slovakia s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 10. január 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

T-Systems Slovakia s.r.o. bola založená v januári 2006 ako dcérska spoločnosť firmy T-Systems International GmbH. T-Systems Slovakia s.r.o. predstavuje dôležitú súčasť celosvetovej zásobovacej siete firmy T-Systems, ktorá ponúka služby v oblasti informačných a komunikačných technológií. Spoločnosť poskytuje inovatívne technológie a služby formou outsourcingu vo viac ako 20 krajinách.

Ústredie
Žriedlová 13
Košice; Košický; PSČ - Poštové smerové číslo: 04001

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://myt-systems.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
28. január 2006
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Prokúra
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
97,5%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
2,5%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
6,04%
Celkové prevádzkové výnosy
5,48%
Prevádzkový zisk (EBIT)
36,44%
EBITDA
41,61%
Čistý zisk (strata)
45,5%
Spolu Majetok
10,54%
Vlastné imanie
8%
Operating Profit Margin (ROS)
1,52%
Net Profit Margin
1,49%
Return on Equity (ROE)
6,11%
Debt to Equity Ratio
0,29%
Quick Ratio
-0,09%
Cash Ratio
-0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?