REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

TRANSPETROL, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Potrubná doprava | Warehousing and Storage
Plné meno: TRANSPETROL, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 17. marec 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

TRANSPETROL, a.s. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 01. január 1993. Firma momentálne zamestnáva 250 - 499 (2018) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti TRANSPETROL, a.s. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy TRANSPETROL, a.s. sa v roku 2019 zlepšila o 0,51%

Ústredie
Šumavská 38
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82108

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.transpetrol.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. január 1993
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
BSP Bratislava - Schwechat
74%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
10,15%
Celkové prevádzkové výnosy
9,85%
Prevádzkový zisk (EBIT)
2,77%
EBITDA
5,14%
Čistý zisk (strata)
17,92%
Spolu Majetok
0,38%
Vlastné imanie
1,11%
Operating Profit Margin (ROS)
-1,03%
Net Profit Margin
0,51%
Return on Equity (ROE)
0,21%
Debt to Equity Ratio
0,12%
Quick Ratio
-0,52%
Cash Ratio
-0,64%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?