REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

TSS Grade, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Výstavba diaľníc, ciest a mostov
Plné meno: TSS Grade, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 16. október 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

TSS Grade, a.s. je stavebná spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou. Zaoberá sa výstavbou, modernizáciou a rekonštrikciou v oblasi dopravných stavieb. Spoločnosť bola založená v roku 2000. Hlavnou činnosťou TSS Grade je komplexná rekonštrikcia koľajových tratí.

Ústredie
Dunajská 48
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81108

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.tss.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
20. december 2000
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-10,18%
Celkové prevádzkové výnosy
-12,2%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-88,18%
EBITDA
-67,23%
Čistý zisk (strata)
-90,55%
Spolu Majetok
-47,95%
Vlastné imanie
-18,14%
Operating Profit Margin (ROS)
-3,88%
Net Profit Margin
-1,72%
Return on Equity (ROE)
-7,68%
Debt to Equity Ratio
-0,71%
Quick Ratio
0,19%
Cash Ratio
0,12%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?