REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

T&B SK, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Support Activities for Mining
Plné meno: T&B SK, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 22. marec 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

T&B SK, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bojnice. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 31. máj 2002. Firma momentálne zamestnáva 25 - 49 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti T&B SK, s.r.o. klesol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala

Ústredie
Nemocničná 6
Bojnice; Trenčiansky; PSČ - Poštové smerové číslo: 97201

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
31. máj 2002
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
76%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
24%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-34,77%
Celkové prevádzkové výnosy
-34,96%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-98%
EBITDA
-88,27%
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
-23,29%
Vlastné imanie
-10,54%
Operating Profit Margin (ROS)
-8,1%
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
n/a
Quick Ratio
0,74%
Cash Ratio
0,62%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?