REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Tajba, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Fruit and Vegetable Markets
Plné meno: Tajba, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 19. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Tajba, a.s. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Čaňa. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 24. február 1999. Firma momentálne zamestnáva 100 - 149 (2018) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Tajba, a.s. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Tajba, a.s. sa v roku 2018 znížila o 0,96%

Ústredie
Železničná 2
Čaňa; Košický; PSČ - Poštové smerové číslo: 04414

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.tajba.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
24. február 1999
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
6,22%
Celkové prevádzkové výnosy
-0,59%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-50,61%
EBITDA
-25,01%
Čistý zisk (strata)
-63,45%
Spolu Majetok
9,43%
Vlastné imanie
1,88%
Operating Profit Margin (ROS)
-1,19%
Net Profit Margin
-0,96%
Return on Equity (ROE)
-2,62%
Debt to Equity Ratio
17,99%
Quick Ratio
0,04%
Cash Ratio
-0,05%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?