REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Other Publishers
Plné meno: Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 14. jún 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Košice. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 27. október 2009. Firma momentálne zamestnáva 20 - 24 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. sa v roku 2019 zlepšila o 5,92%

Ústredie
Krompašská 510/96
Košice; Košický; PSČ - Poštové smerové číslo: 04011

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
27. október 2009
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
30,06%
Celkové prevádzkové výnosy
29,87%
Prevádzkový zisk (EBIT)
75,58%
EBITDA
65,93%
Čistý zisk (strata)
76,89%
Spolu Majetok
49,25%
Vlastné imanie
65,2%
Operating Profit Margin (ROS)
7,41%
Net Profit Margin
5,92%
Return on Equity (ROE)
2,92%
Debt to Equity Ratio
1,37%
Quick Ratio
0,11%
Cash Ratio
0,03%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?