REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Tatra-Leasing, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Sales Financing
Plné meno: Tatra-Leasing, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 18. november 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 19,99 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Tatra Leasing, s.r.o., sa radí rokom založenia 1992 k najstarším leasingovým spoločnostiam na slovenskom finančnom trhu. Spoločnosť je zakladajúcim členom Asociácie leasingových spoločností. Jej postavenie sa opiera o univerzálne zameranie finančných produktov zahŕňajúce nielen finančný, ale aj operatívny leasing, splátkový predaj a spotrebný úver. Produktové portfólio pokrýva najčastejšie investičné potreby mnohých klientskych skupín: osobné, úžitkové a nákladné vozidlá, stroje, technológie a zariadenia i nehnuteľnosti komerčného charakteru.

Ústredie
Černyševského 50
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 85101

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.tatraleasing.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
23. jún 1992
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Eurolease, s.r.o.
16%
Eurolease RE Leasing, s. r. o.
0,01%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čistý úrokový výnos
0,87%
Čistý výnos z poplatkov a provízií
-13,33%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-15,16%
Čistý zisk (strata)
9,81%
Spolu Majetok
15,95%
Úvery a zálohy za klientov
14,06%
Záväzky voči klientom
-5,3%
Vlastné imanie
25,12%
Podiel úverov ku vkladom
2,21%
Podiel úverov a aktiv
-2,21%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?