REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Tida Market, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Periodical Publishers
Plné meno: Tida Market, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 27. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Tida Market, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 26. jún 2003. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Tida Market, s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2017. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Tida Market, s.r.o. sa v roku 2017 zlepšila o 0,27%

Ústredie
Stavbárska 5177/38
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82107

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
26. jún 2003
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
67,63%
Celkové prevádzkové výnosy
67,64%
Prevádzkový zisk (EBIT)
193,45%
Čistý zisk (strata)
351,34%
Spolu Majetok
25,81%
Vlastné imanie
141,42%
Operating Profit Margin (ROS)
0,24%
Net Profit Margin
0,27%
Return on Equity (ROE)
27,25%
Debt to Equity Ratio
36,8%
Quick Ratio
0,01%
Cash Ratio
-0,13%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?