REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Tkbč, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Ťažba a úprava nekovových nerastných surovín
Plné meno: Tkbč, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 13. august 2018
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 19,99 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Tkbč, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Prievidza. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 31. október 2007. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Tkbč, s.r.o. klesol NET_SALES_REVENUE_%] za 2016. Jej celkové aktíva zaznamenala

Ústredie
T. Vansovej I.519/35
Prievidza; Trenčiansky; PSČ - Poštové smerové číslo: 97101

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
31. október 2007
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-87,65%
Celkové prevádzkové výnosy
-87,59%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
-93,25%
Vlastné imanie
n/a
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
15,15%
Quick Ratio
-0,98%
Cash Ratio
-0,05%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?