REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Towercom, a. s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Rozhlasové a televízne vysielanie
Vedľajšie aktivity: Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby; webový portál | Ostatné servisné služby
Plné meno: Towercom, a. s. Dátum aktualizácie firmy: 03. apríl 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

TOWERCOM, a.s. je nástupcom spoločností TRI R, a.s., TBDS, a.s., RK Tower, s.r.o a Rádiokomunikácie, o. z. Bývalé konzorcium TRI R, v súčasnosti Towercom, založili spoločnosti MOVYS, a.s., I. T. A. Telecom Slovakia, s.r.o., Hampden Investments Limited s cieľom spoločne sa uchádzať o získanie Rádiokomunikácií v tendry vyhlásenom spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. Spoločnosť Towercom zabezpečuje prevádzku televízneho a rozhlasového vysielania na celom území Slovenskej republiky. Spoločnosť tiež poskytuje prenájom satelitnej kapacity a uplinkových služieb. Tieto služby sú prevažne určené pre distribúciu televíznych a rozhlasových programov v digitálnej forme cez satelit. V oblasti prenosu dát firma zabezpečuje prevádzku siete digitálnych mikrovlnných sietí.

Ústredie
Cesta na Kamzík 14
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 83101

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.towercom.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
31. máj 2006
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Towercom ČR, a.s. (Česká republika)
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-11,35%
Celkové prevádzkové výnosy
-10,92%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-90,07%
EBITDA
-16,2%
Čistý zisk (strata)
-67,67%
Spolu Majetok
-5,38%
Vlastné imanie
10,43%
Operating Profit Margin (ROS)
-6,25%
Net Profit Margin
-14,92%
Return on Equity (ROE)
-24,58%
Debt to Equity Ratio
-161,15%
Quick Ratio
-0,57%
Cash Ratio
-0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?