REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

UniCredit Leasing Slovakia, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Sales Financing
Plné meno: UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 29. november 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 19,99 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

UniCredit Leasing Slovakia, a.s., je univerzálnou lízingovou spoločnosťou. Počas prvých desiatich rokov svojej existencie pod názvom CAC LEASING Slovakia, a.s., sa stala najväčšou lízingovou spoločnosťou na Slovensku. V dôsledku procesu integrácie do skupiny UniCredit pôsobí od 2. apríla 2007 pod obchodným menom UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Spoločnosť poskytuje lízing osobných a úžitkových automobilov, lízing strojov a zariadení, dopravnej techniky aj nehnuteľností.

Ústredie
Šancová 1/A
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81499

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.unicreditleasing.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
31. október 1997
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
UniCredit Fleet Management, s.r.o.
100%
UniCredit Broker, s. r. o.
80,32%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čistý úrokový výnos
-0,91%
Čistý výnos z poplatkov a provízií
27,87%
Prevádzkový zisk (EBIT)
59,22%
Čistý zisk (strata)
130,4%
Spolu Majetok
-9,99%
Úvery a zálohy za klientov
-9,54%
Záväzky voči klientom
23,44%
Vlastné imanie
-2,08%
Podiel úverov ku vkladom
0,8%
Podiel úverov a aktiv
0,57%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?