REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

VIA Slovakia, spol. s r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Forest Nurseries and Gathering of Forest Products
Plné meno: VIA Slovakia, spol. s r.o. Dátum aktualizácie firmy: 08. marec 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

VIA Slovakia, spol. s r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 04. júl 2001. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti VIA Slovakia, spol. s r.o. klesol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy VIA Slovakia, spol. s r.o. sa v roku 2019 znížila o 1,26%

Ústredie
Mateja Bela 8
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81106

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
04. júl 2001
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
16,7%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
16,7%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
16,7%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
16,7%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
16,7%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-7,44%
Celkové prevádzkové výnosy
-7,45%
Prevádzkový zisk (EBIT)
14,19%
EBITDA
23,62%
Čistý zisk (strata)
-36,62%
Spolu Majetok
3,12%
Vlastné imanie
0,86%
Operating Profit Margin (ROS)
1,21%
Net Profit Margin
-1,26%
Return on Equity (ROE)
-0,5%
Debt to Equity Ratio
-0,06%
Quick Ratio
0,04%
Cash Ratio
0,04%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?