REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Veolia Energia Slovensko, a. s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Výroba a rozvod elektriny | Sewage Treatment Facilities | Steam and Air-Conditioning Supply
Plné meno: Veolia Energia Slovensko, a. s. Dátum aktualizácie firmy: 23. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Spoločnosť Dalkia je európskym lídrom v poskytovaní služieb v oblasti energetiky a na Slovensku pôsobí od roku 1992. Okrem samotnej výroby a dodávky tepla Dalkia prináša riešenia súvisiace s efektívnou a úspornou prevádzkou tepelných zariadení v bytovo-komunálnej, priemyselnej a terciárnej sfére. Francúzska spoločnosť Veolia je 100%-ným akcionárom spoločnosti Veolia Energia

Ústredie
Einsteinova 25
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 85101

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.vesr.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
06. november 1996
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
C-Shop, spol. s r.o.
100%
C-bau, spol. s r.o.
100%
RSB - Roľnícka spoločnosť Brodské, s.r.o.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
10,25%
Celkové prevádzkové výnosy
7,86%
Prevádzkový zisk (EBIT)
4,23%
EBITDA
17,6%
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
-13,12%
Vlastné imanie
-39,81%
Operating Profit Margin (ROS)
0,71%
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
n/a
Debt to Equity Ratio
183,23%
Quick Ratio
-0,2%
Cash Ratio
-0,03%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?