REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Visteon Electronics Slovakia s. r. o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Motor Vehicle Electrical and Electronic Equipment Manufacturing
Plné meno: Visteon Electronics Slovakia s. r. o. Dátum aktualizácie firmy: 27. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Spoločnosť Visteon Electronics Slovakia s. r. o. bola založená v roku 2014 so sídlom v Bratislave. Jedniným spoločnikem spoločnosti je Visteon European Electronics, Inc. Visteon Electronics Slovakia je zamieraná na výrobu a predaj palubných desek vozdiel. Spoločnosť dodavá svoje produkty zákaznikom v Europe, Severnej Amerika a Rusku.

Ústredie
Námestovo 1088
Námestovo; Žilinský; PSČ - Poštové smerové číslo: 02901

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: https://www.visteon.com/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
03. máj 2014
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-23,81%
Celkové prevádzkové výnosy
-23,52%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-21,57%
EBITDA
-10,01%
Čistý zisk (strata)
-26,6%
Spolu Majetok
-6,64%
Vlastné imanie
24,4%
Operating Profit Margin (ROS)
0,13%
Net Profit Margin
-0,13%
Return on Equity (ROE)
-13,41%
Debt to Equity Ratio
-0,48%
Quick Ratio
0,11%
Cash Ratio
-0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?