REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Výroba a rozvod elektriny | Výstavba vodných diel, elektrických a plynových distribučných sietí a stavieb | Water and Sewer Line and Related Structures Construction
Vedľajšie aktivity: Other Heavy and Civil Engineering Construction
Plné meno: Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik Dátum aktualizácie firmy: 29. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Hlavným predmetom činnosti Vodohospodárskej výstavby, štátny podnik, je výroba a dodávka elektriny, dispečerské riadenie vodohospodárskych a energetických činností, prevádzkovanie vodných stavieb, vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, výkon činnosti stavebného dozoru a stavbyvedúceho, vykonávanie projektovej činnosti. Podnik komplexne zabezpečuje vodohospodársku aj energetickú prevádzku Vodného diela Žilina a nepretržité fungovanie Vodného diela Gabčíkovo.

Ústredie
P.O.BOX 45, Karloveská 2
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 84204

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.vvb.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. január 1989
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
5,73%
Celkové prevádzkové výnosy
5,32%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-0,56%
EBITDA
27,54%
Čistý zisk (strata)
78,97%
Spolu Majetok
0,25%
Vlastné imanie
0,4%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,71%
Net Profit Margin
1,51%
Return on Equity (ROE)
0,43%
Debt to Equity Ratio
-3,71%
Quick Ratio
-1,28%
Cash Ratio
-0,91%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?