REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Vodohospodárske Stavby a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Výstavba vodných diel, elektrických a plynových distribučných sietí a stavieb
Plné meno: Vodohospodárske Stavby a.s. Dátum aktualizácie firmy: 23. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Vodohospodárske Stavby a.s. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 01. máj 1992. Firma momentálne zamestnáva 100 - 149 (2018) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Vodohospodárske Stavby a.s. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Vodohospodárske Stavby a.s. sa v roku 2018 znížila o 0,71%

Ústredie
Röntgenova 26
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 85101

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.vsba.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. máj 1992
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
43,19%
Celkové prevádzkové výnosy
39,51%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-13,73%
EBITDA
-10,31%
Čistý zisk (strata)
-23,22%
Spolu Majetok
8,09%
Vlastné imanie
4,72%
Operating Profit Margin (ROS)
-1,04%
Net Profit Margin
-0,71%
Return on Equity (ROE)
-1,64%
Debt to Equity Ratio
-2,29%
Quick Ratio
-0,09%
Cash Ratio
-0,03%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?