REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Všeobecná Úverová Banka, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Commercial Banking
Plné meno: Všeobecná Úverová Banka, a.s.; Skrátený Názov: VÚB, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 26. december 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Všeobecná úverová banka, a.s., (VUB) vznikla k 1. 1. 1990 na základe reformy československého bankového systému po rozčlenení Štátnej banky československej na tri banky komerčného typu. Od začiatku sa profilovala ako univerzálna banka s cieľom poskytovať v plnom rozsahu všetky bankové služby a operácie. V roku 1992 došlo k transformácii banky zo štátneho penažného ústavu na akciovú spoločnosť so 48 % podielom štátu. VÚB lastní licenciu NBS na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb firemným, retailovým aj inštitucionálnym klientom. Ako prvá banka na Slovensku začala poskytovať produkty hypotekárneho bankovníctva, vrátane emisie hypotekárnych záložných listov.

Ústredie
Mlynské nivy 1
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82990

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.vub.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. apríl 1992
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
96,97%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
1,71%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
1,26%
Dcérske spoločnosti
Nadácia VÚB
100%
Recovery, a.s.
100%
Všeobecná Úverová Banka a.s (Česká republika)
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čistý úrokový výnos
-4,35%
Čistý výnos z poplatkov a provízií
-2,38%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-72,09%
Čistý zisk (strata)
-33,27%
Spolu Majetok
10,1%
Úvery a zálohy za klientov
9,44%
Záväzky voči klientom
10,18%
Vlastné imanie
-0,96%
Podiel úverov ku vkladom
4,38%
Podiel úverov a aktiv
0,26%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?