REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Vuje, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Architektonické, inžinierske a súvisiace služby | Power and Communication Line and Related Structures Construction | Atómové elektrárne
Plné meno: Vuje, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 03. október 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

VUJE, a.s. je inžinierska spoločnosť, ktorá vykonáva projekčné, dodávateľské, realizačné, výskumné a školiace činnosti hlavne v oblasti jadrovej a klasickej energetiky. VUJE vzniklo v roku 1977 ako štátny výskumný ústav, v roku 1994 sa pretransformovalo na akciovú spoločnosť. Zmena vlastníctva zo štátnej spoločnosti na 100% súkromnú spoločnosť znamenala i zmenu v náplni činnosti z pôvodne výskumnej organizácie na inžiniersku spoločnosť, ktorá v poslednom období realizuje veľké projekty hlavne v oblasti jadrovej energetiky.

Ústredie
Okružná 5
Trnava; Trnavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 91864

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.vuje.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
21. apríl 1994
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
10,02%
Celkové prevádzkové výnosy
13,01%
Prevádzkový zisk (EBIT)
38,02%
EBITDA
38,63%
Čistý zisk (strata)
-1,63%
Spolu Majetok
21,21%
Vlastné imanie
-12,23%
Operating Profit Margin (ROS)
2,85%
Net Profit Margin
-0,9%
Return on Equity (ROE)
3,13%
Debt to Equity Ratio
1,27%
Quick Ratio
-0,25%
Cash Ratio
-0,49%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?