REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

W.A.G. Payment Solutions SK, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Financial Transactions Processing, Reserve, and Clearinghouse Activities
Plné meno: W.A.G. Payment Solutions SK, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 13. november 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

W.A.G. Payment Solutions SK, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 29. máj 2007. Firma momentálne zamestnáva 25 - 49 (2018) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti W.A.G. Payment Solutions SK, s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy W.A.G. Payment Solutions SK, s.r.o. sa v roku 2018 zlepšila o 0,16%

Ústredie
Kukučínova 38/A
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 83103

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
29. máj 2007
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
44,73%
Celkové prevádzkové výnosy
44,7%
Prevádzkový zisk (EBIT)
62,46%
EBITDA
48,8%
Čistý zisk (strata)
60,6%
Spolu Majetok
24,05%
Vlastné imanie
31,76%
Operating Profit Margin (ROS)
0,22%
Net Profit Margin
0,16%
Return on Equity (ROE)
4,34%
Debt to Equity Ratio
-11,23%
Quick Ratio
0,04%
Cash Ratio
-0,04%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?