REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

W Press a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Periodical Publishers
Plné meno: W Press a.s. Dátum aktualizácie firmy: 06. jún 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

W Press a.s. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 13. november 2004. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti W Press a.s. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy W Press a.s. sa v roku 2019 znížila o 0,77%

Ústredie
Partizánska 2
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81103

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
13. november 2004
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
5,52%
Celkové prevádzkové výnosy
12,93%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-90,39%
EBITDA
-69,4%
Čistý zisk (strata)
-418,24%
Spolu Majetok
-11,15%
Vlastné imanie
-94,67%
Operating Profit Margin (ROS)
-1,06%
Net Profit Margin
-0,77%
Return on Equity (ROE)
-575,77%
Debt to Equity Ratio
3288,34%
Quick Ratio
-0,23%
Cash Ratio
0,03%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?