REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Wüstenrot Stavebná Sporiteľňa, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Commercial Banking
Plné meno: Wüstenrot Stavebná Sporiteľňa, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 23. december 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. (WSS) pôsobila pôvodne pod názvom VÚB Wüstenrot. V decembri roku 2003 predala skupine Wüstenrot svoj 50-percentný podiel v stavebnej sporiteľni. Rakúska Wüstenrot Verwaltungs - und Dienstleistungen GmbH tak zvýšila svoj akcionársky podiel v stavebnej sporiteľni z 30 % na 60 % a nemecká Wüstenrot & Württembergische AG z 20 % na 40%.

Ústredie
Grösslingova 77
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82468

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.wuestenrot.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
26. máj 1993
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Wüstenrot Servis, spol. s r.o.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čistý úrokový výnos
1,3%
Čistý výnos z poplatkov a provízií
-4,75%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-84,36%
Čistý zisk (strata)
11,08%
Spolu Majetok
12,51%
Úvery a zálohy za klientov
16,12%
Záväzky voči klientom
2,26%
Vlastné imanie
16,57%
Total Assets Trend
8,09%
Čistý úrokový výnos Trend
n/a
Podiel úverov ku vkladom
2,84%
Podiel úverov a aktiv
2,3%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?