REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Zvolenská teplárenská, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Výroba a rozvod elektriny | Rozvod vody, kanalizácie a ďalšie systémy | Výroba elektrickej energie z fosílnych palív
Plné meno: Zvolenská teplárenská, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 24. október 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Zvolenská teplárenská, a.s. je jeden z nástupcov zrušeného štátneho podniku Stredoslovenské energetické závody Žilina. Zaoberá sa výrobou, dodávkou a rozvodom tepla a elektrickej energie. Prevádzkuje dve teplárne, ktorých výkon stačí pre dodávky tepla celého mesta Zvolen.

Ústredie
Lučenecká cesta 25
Zvolen; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 96150

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.zvolenskateplarenska.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. január 2002
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-5,6%
Celkové prevádzkové výnosy
-14,13%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-32,27%
EBITDA
n/a
Čistý zisk (strata)
-60,48%
Spolu Majetok
21,13%
Vlastné imanie
-17,7%
Operating Profit Margin (ROS)
-4,4%
Net Profit Margin
-6,53%
Return on Equity (ROE)
-10,47%
Debt to Equity Ratio
0,01%
Quick Ratio
0,41%
Cash Ratio
-0,15%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?