ไทย

HMC POLYMERS CO LTD

รายงานบริษัท EMIS EMIS เป็นบริษัทในเครือ Euromoney Institutional Investor plc USD 29.95 อุตสาหกรรม: การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก มีให้เลือกอ่านในภาษา: อังกฤษ & ไทย รูปแบบ: ดาวน์โหลด PDF ข้อมูลทางการเงินล่าสุด: 2016 ซื้อรายงานฉบับเต็ม

เนื้อหามีอะไรบ้าง

รายงานฉบับนี้เป็นบทคัดลอกจากข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทนี้จากฐานข้อมูลบริษัทของ EMIS ตารางเนื้อหาทางขวาระบุถึงเนื้อหาที่คุณจะได้รับหลังการชำระเงิน

ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่าง

รายการงบของบริษัท (คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกล็อคได้จากการซื้อรายงาน)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
Sathorn City Tower Bldg 20 Fl,175 Southsathorn Rd,Thungmahamek
กรุงเทพ ฯ; ภาคกลาง ประเทศไทย ;
รหัสไปรษณีย์: 10120

เบอร์โทร: +66-2-679-,+66-2-679-
แฟ็กซ์: +66-2-679-

เว็บไซด์:
http://www.hmcpolymers.com

ข้อมูลโดยย่อของบริษัท
HMC Polymers Co. Ltd. is a manufacturer and distributor of polyether resin polypropylene. The company was founded in 1983 and based in Bangkok, Thailand.
การจัดหมวดหมู่อุตสาหกรรมของNACIS
กิจกรรมหลัก: การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานทั้งหมด:
270 (2009)
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
: ()
: ()
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
()
วันที่ก่อตั้ง:
1983
ข้อมูลล่าสุด:
14/01/2018
ผู้บริหารสำคัญ
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
Ptt
41.44%
เพิ่มเติม
กุญแจสำคัญดำการเงิน
2016 Y
รายได้จากการขายสุทธิ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
ทรัพย์สินทั้งหมด 35,467,751
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
กำไรหน่วยสุดท้ายจากการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย
อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น
หนี้ต่อทุน
อัตาส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนเงินสด
หมายเหตุ หน่วยคือ พันบาท. งบดุล ที่ตรวจสอบแล้ว, งบรวม
แหล่งข้อมูล: World's Vest Base, ฐานข้อมูลบริษัทของ EMIS.
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานด้านการเงิน
คู่แข่งอันดับสูงสุด

งบการเงิน

งบประจำปี

วิเคราะห์เครดิตEMIS

เกณฑ์คะแนนมาตรฐานของEMIS
การเข้าถึงแบบองค์กร

หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง เราขอแนะนำให้คุณสมัครใช้บริการของ EMIS แบบเต็มรูปแบบ

โพรไฟล์บริษัท EMIS เป็นส่วนหนึ่งของบริการข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับบริษัท อุตสาหกรรม และประเทศในตลาดเกิดใหม่กว่า 125 แห่งทั่วโลกไว้ด้วยกัน

ขอสาธิต

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม, ขอสาธิต