REQUEST A DEMO
ทั้งหมด
USD $0.00
ค้นหาบริษัทอื่นๆ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (ไทย)

กิจกรรมหลัก: ผู้ค้าส่งเครื่องใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ | ตัวนำสัญญาณสื่อสารแบบไร้สาย (ยกเว้นดาวเทียม) | บริการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมรอง: บริการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย
ชื่อเต็ม: บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลล่าสุด: 02/05/2021
ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้ USD 29.95 ข้อมูลทางการเงินล่าสุด: 2020 มีให้เลือกอ่านในภาษา: อังกฤษ & ไทย ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่าง

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวัดด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม และให้บริการโทรคมนาคมในด้านต่างๆ รวมทั้งการขยายธุรกิจด้าน การให้บริการเช่าใช้ระบบคอนแทค เซ็นเตอร์ (Hosted Contact Center) ในชื่อการค้า “EasyConnect” ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง และจะเป็นผู้ให้บริการ MVNO (Mobile Virtual Network Operator :บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มิได้มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ) ซึ่งลูกค้ามีทั้งลูกค้าองค์กร และประชาชนทั่วไป บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 และตั้งอยู่ที่ นนทบุรี

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
Jasmine International Tower Floor 9,200 Moo 4 Chaengwatana Road,Pakkred
นนทบุรี; ภาคกลาง ประเทศไทย; รหัสไปรษณีย์: 11120

ติดต่อ: ซื้องานวิจัย

เว็บไซด์: http://www.jasmine.com

ข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานทั้งหมด:
ซื้องานวิจัย
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
ซื้องานวิจัย
ทุนที่จดทะเบียนแล้ว:
ซื้องานวิจัย
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
ซื้องานวิจัย
การจัดอันดับ:
ซื้องานวิจัย
วันที่ก่อตั้ง:
1995
ผู้บริหารสำคัญ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
4.93%
บริษัทในเครือ
ผลการดำเนินงานของบริษัท
แผนภาพมูลค่าทางการเงินมียู่ในงานวิจัยที่คุณต้องการซื้อ
กำลังมองหาสิ่งที่มากกว่ารายงานของบริษัท

งานวิจัยของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการข้อมูลของ EMIS ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม ข้อมูลของประเทศ และงานวิเคราะห์ จากประเทศตลาดเกิดใหม่มากกว่า 125 ประเทศ

ขอทดลองใช้ EMIS
กุญแจสำคัญดำการเงิน
อัตราการเติบโตต่อปีของ 2 ปีล่าสุดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ข้อมูลการเงินที่แน่นอนได้รวมอยู่ในงานวิจัยที่คุณซื้อไป
รายได้จากการขายสุทธิ
151.21%
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
138.69%
กำไรจากการดำเนินงาน
ไม่มีข้อมูล
กำไรก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย
200.15%
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
582.75%
ทรัพย์สินทั้งหมด
9.98%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
3.81%
Operating Profit Margin (ROS)
ไม่มีข้อมูล
Net Profit Margin
10.8%
Return on Equity (ROE)
3.75%
Quick Ratio
-2.27%
Cash Ratio
-0.1%

Related EMIS Industry Reports

Thailand ICT Sector Report 2020/2021
รายงานอุตสาหกรรม EMIS
อ่านเพิ่มเติม
Thailand ICT Sector Report 2018/2019
รายงานอุตสาหกรรม EMIS
อ่านเพิ่มเติม

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม, ขอสาธิต

ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้
ต้องการเข้าถึงข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม และข้อมูลประเทศ