REQUEST A DEMO
ทั้งหมด
USD $0.00
ค้นหาบริษัทอื่นๆ

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากัด (มหาชน) (ไทย)

กิจกรรมหลัก: ผู้รับเหมาทำการค้าพิเศษ | กิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง | Support Activities for Mining
ชื่อเต็ม: บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากัด (มหาชน) ข้อมูลล่าสุด: 01/11/2020
ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้ USD 29.95 ข้อมูลทางการเงินล่าสุด: 2019 มีให้เลือกอ่านในภาษา: อังกฤษ & ไทย ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่าง

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากัด (มหาชน) หรือ “เมอร์เมด” ให้บริการด้านเรือขุดเจาะแบบ tender และงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง ซึ่งให้บริการทั่วโลก เนื่องจากมีฐานปฏิบัติการในไทย ทำให้เมอร์เมดสามารถควบคุมการซ่อมบำรุงและการตกแต่งเรือใหม่ด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีฐานปฎิบัติงานประจำชายฝั่ง อยุ่ที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย ตะวันออกกลาง และสิงค์โปร์ บริษัทฯ ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าชั้นดี ซึ่งได้แก่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกหลายบริษัทด้วย บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2526 และตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
Orakarn Building 9th Floor,26/28 29 Soi Chidlom Ploenchit Road,Lumpini
กรุงเทพ ฯ; ภาคกลาง ประเทศไทย; รหัสไปรษณีย์: 10330

ติดต่อ: ซื้องานวิจัย

เว็บไซด์: http://www.mermaid-maritime.com

ข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานทั้งหมด:
ซื้องานวิจัย
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
ซื้องานวิจัย
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
ซื้องานวิจัย
วันที่ก่อตั้ง:
1983
ผู้บริหารสำคัญ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ประธานบริษัท
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้จัดการทั่วไป
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
3.12%
ผลการดำเนินงานของบริษัท
แผนภาพมูลค่าทางการเงินมียู่ในงานวิจัยที่คุณต้องการซื้อ
กำลังมองหาสิ่งที่มากกว่ารายงานของบริษัท

งานวิจัยของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการข้อมูลของ EMIS ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม ข้อมูลของประเทศ และงานวิเคราะห์ จากประเทศตลาดเกิดใหม่มากกว่า 125 ประเทศ

ขอทดลองใช้ EMIS
กุญแจสำคัญดำการเงิน
อัตราการเติบโตต่อปีของ 2 ปีล่าสุดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ข้อมูลการเงินที่แน่นอนได้รวมอยู่ในงานวิจัยที่คุณซื้อไป
รายได้จากการขายสุทธิ
-24.61%
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
-26.11%
กำไรจากการดำเนินงาน
-111.91%
กำไรก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย
ไม่มีข้อมูล
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
-87.6%
ทรัพย์สินทั้งหมด
-11.02%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
-11.74%
Operating Profit Margin (ROS)
-31.09%
Net Profit Margin
-30.61%
Return on Equity (ROE)
-3.96%
Debt to Equity Ratio
1.91%
Quick Ratio
-0.37%
Cash Ratio
0.29%

Related EMIS Industry Reports

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม, ขอสาธิต

ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้
ต้องการเข้าถึงข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม และข้อมูลประเทศ