ไทย

บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานบริษัท EMIS EMIS เป็นบริษัทในเครือ Euromoney Institutional Investor plc USD 29.95 อุตสาหกรรม: การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มีให้เลือกอ่านในภาษา: อังกฤษ & ไทย รูปแบบ: ดาวน์โหลด PDF ข้อมูลทางการเงินล่าสุด: 2011 ซื้อรายงานฉบับเต็ม

เนื้อหามีอะไรบ้าง

รายงานฉบับนี้เป็นบทคัดลอกจากข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทนี้จากฐานข้อมูลบริษัทของ EMIS ตารางเนื้อหาทางขวาระบุถึงเนื้อหาที่คุณจะได้รับหลังการชำระเงิน

ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่าง

รายการงบของบริษัท (คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกล็อคได้จากการซื้อรายงาน)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
199/12 M 3,Thanyaburi-Lamlukka Rd,Rangsit
ปทุมธานี; ภาคกลาง ประเทศไทย ;
รหัสไปรษณีย์: 12110

เบอร์โทร: +66-2-577-
แฟ็กซ์: +66-3-527-

อีเมลล์:

เว็บไซด์:
http://www.nidec.co.jp

ข้อมูลโดยย่อของบริษัท
บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องจักร โดยเฉพาะยานยนต์ และยานพาหนะต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ ส่วนประกอบยานยนต์ ประเภทสินค้าหลัก ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดเล็ก, ชิ้นส่วนยานยนต์ทั่วไป, เครื่องจักร, ส่วนประกอบด้านอิเล็กโทนิก และ ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์, การขายและการผลิต, การจัดจำหน่าย และบริการอื่น ๆ บริษัทก่อตั้งเมื่อปี 2533 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ปทุมธานี
การจัดหมวดหมู่อุตสาหกรรมของNACIS
กิจกรรมหลัก: การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ | ผู้ค้าส่งรถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์
ข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานทั้งหมด:
13,825 (2010)
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
: ()
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
()
วันที่ก่อตั้ง:
1990
ข้อมูลล่าสุด:
14/01/2018
ผู้บริหารสำคัญ
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
Nidec Corp
99.99%
กุญแจสำคัญดำการเงิน
2017 Y
รายได้จากการขายสุทธิ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
ทรัพย์สินทั้งหมด 42,682,829
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
กำไรหน่วยสุดท้ายจากการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย
อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น
หนี้ต่อทุน
อัตาส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนเงินสด
หมายเหตุ หน่วยคือ พันบาท. งบดุล ที่ตรวจสอบแล้ว, งบรวม
แหล่งข้อมูล: World's Vest Base, ฐานข้อมูลบริษัทของ EMIS.
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานด้านการเงิน
คู่แข่งอันดับสูงสุด

งบการเงิน

งบประจำปี

วิเคราะห์เครดิตEMIS

เกณฑ์คะแนนมาตรฐานของEMIS
การเข้าถึงแบบองค์กร

หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง เราขอแนะนำให้คุณสมัครใช้บริการของ EMIS แบบเต็มรูปแบบ

โพรไฟล์บริษัท EMIS เป็นส่วนหนึ่งของบริการข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับบริษัท อุตสาหกรรม และประเทศในตลาดเกิดใหม่กว่า 125 แห่งทั่วโลกไว้ด้วยกัน

ขอสาธิต

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม, ขอสาธิต