ไทย

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICE SALE (THAILAND) CO LTD.

รายงานบริษัท EMIS EMIS เป็นบริษัทในเครือ Euromoney Institutional Investor plc USD 29.95 อุตสาหกรรม: ผู้ค้าส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ภายในครัวเรือน มีให้เลือกอ่านในภาษา: อังกฤษ & ไทย รูปแบบ: ดาวน์โหลด PDF ข้อมูลทางการเงินล่าสุด: 2011 ซื้อรายงานฉบับเต็ม

เนื้อหามีอะไรบ้าง

รายงานฉบับนี้เป็นบทคัดลอกจากข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทนี้จากฐานข้อมูลบริษัทของ EMIS ตารางเนื้อหาทางขวาระบุถึงเนื้อหาที่คุณจะได้รับหลังการชำระเงิน

ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่าง

รายการงบของบริษัท (คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกล็อคได้จากการซื้อรายงาน)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
252/133 Muang Thai-Phatara Complex Bldg 31 Floor,Ratchadaphisek Rd,Huai Khwang
กรุงเทพ ฯ; ภาคกลาง ประเทศไทย ;
รหัสไปรษณีย์: 10310

เบอร์โทร: +66-2-693-
แฟ็กซ์: +66-2-693-

เว็บไซด์:
http://www.panasonic.co.th

ข้อมูลโดยย่อของบริษัท
Panasonic Industrial Device Sale (Thailand) Co. Ltd. distributes electric household appliances. The company was founded in 1997 and based in Bangkok, Thailand.
การจัดหมวดหมู่อุตสาหกรรมของNACIS
กิจกรรมหลัก: ผู้ค้าส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ภายในครัวเรือน
ข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานทั้งหมด:
151 (2010)
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
: ()
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
()
วันที่ก่อตั้ง:
1997
ข้อมูลล่าสุด:
08/01/2018
ผู้บริหารสำคัญ
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
เพิ่มเติม
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
Panasonic (Thailand)
51%
กุญแจสำคัญดำการเงิน
2017 Y
รายได้จากการขายสุทธิ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
ทรัพย์สินทั้งหมด 2,441,521
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
กำไรหน่วยสุดท้ายจากการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย
อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น
หนี้ต่อทุน
อัตาส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนเงินสด
หมายเหตุ หน่วยคือ พันบาท. งบดุล ที่ตรวจสอบแล้ว, งบรวม
แหล่งข้อมูล: World's Vest Base, ฐานข้อมูลบริษัทของ EMIS.
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานด้านการเงิน
คู่แข่งอันดับสูงสุด

งบการเงิน

งบประจำปี

วิเคราะห์เครดิตEMIS

เกณฑ์คะแนนมาตรฐานของEMIS
การเข้าถึงแบบองค์กร

หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง เราขอแนะนำให้คุณสมัครใช้บริการของ EMIS แบบเต็มรูปแบบ

โพรไฟล์บริษัท EMIS เป็นส่วนหนึ่งของบริการข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับบริษัท อุตสาหกรรม และประเทศในตลาดเกิดใหม่กว่า 125 แห่งทั่วโลกไว้ด้วยกัน

ขอสาธิต

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม, ขอสาธิต