REQUEST A DEMO
ทั้งหมด
USD $0.00
ค้นหาบริษัทอื่นๆ

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (ไทย)

กิจกรรมหลัก: ผู้ผลิตซอฟท์แวร์ | การสื่อสารผ่านดาวเทียม | การออกระบบคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมรอง: บริการช่วยเหลือธุรกิจ
ชื่อเต็ม: บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ข้อมูลล่าสุด: 02/05/2021
ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้ USD 29.95 ข้อมูลทางการเงินล่าสุด: 2020 มีให้เลือกอ่านในภาษา: อังกฤษ & ไทย ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่าง

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจบริการด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคม ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมต่างๆ รวมทั้งบริการรับ เหมา ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบแบบครบวงจร (Total ICT Solutions&Services) สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจบริการเครือข่ายสื่อสาร, ธุรกิจรับเหมาออกแบบติดตั้งระบบ, ธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีประยุกต์, ธุรกิจบริการ ICT Outsourcing Services, และธุรกิจ IP Business บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2529 และตั้งอยู่ที่ นนทบุรี

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
Software Park Building Floor 29 99/7 Moo 4,Chaengwatthana Rd,Khlongkluea
นนทบุรี; ภาคกลาง ประเทศไทย; รหัสไปรษณีย์: 11120

ติดต่อ: ซื้องานวิจัย

เว็บไซด์: http://www.samtel.com

ข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานทั้งหมด:
ซื้องานวิจัย
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
ซื้องานวิจัย
ทุนที่จดทะเบียนแล้ว:
ซื้องานวิจัย
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
ซื้องานวิจัย
การจัดอันดับ:
ซื้องานวิจัย
วันที่ก่อตั้ง:
1986
ผู้บริหารสำคัญ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ประธาน, กรรมการบริหาร
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
70.14%
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
4.85%
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
3%
บริษัทในเครือ
Samart Telecommunication (Cambodia) Co., Ltd.
100%
It Gen Co., Ltd.
99.99%
Net Media Co., Ltd
99.99%
ผลการดำเนินงานของบริษัท
แผนภาพมูลค่าทางการเงินมียู่ในงานวิจัยที่คุณต้องการซื้อ
กำลังมองหาสิ่งที่มากกว่ารายงานของบริษัท

งานวิจัยของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการข้อมูลของ EMIS ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม ข้อมูลของประเทศ และงานวิเคราะห์ จากประเทศตลาดเกิดใหม่มากกว่า 125 ประเทศ

ขอทดลองใช้ EMIS
กุญแจสำคัญดำการเงิน
อัตราการเติบโตต่อปีของ 2 ปีล่าสุดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ข้อมูลการเงินที่แน่นอนได้รวมอยู่ในงานวิจัยที่คุณซื้อไป
รายได้จากการขายสุทธิ
-26.58%
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
-26.16%
กำไรจากการดำเนินงาน
-62.19%
กำไรก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย
-63.72%
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
-67.3%
ทรัพย์สินทั้งหมด
-17.55%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
-13.4%
Operating Profit Margin (ROS)
-2.52%
Net Profit Margin
-1.56%
Return on Equity (ROE)
-0.77%
Debt to Equity Ratio
-16.73%
Quick Ratio
0.13%
Cash Ratio
0.06%

Related EMIS Industry Reports

Thailand ICT Sector Report 2020/2021
รายงานอุตสาหกรรม EMIS
อ่านเพิ่มเติม
Thailand ICT Sector Report 2018/2019
รายงานอุตสาหกรรม EMIS
อ่านเพิ่มเติม

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม, ขอสาธิต

ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้
ต้องการเข้าถึงข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม และข้อมูลประเทศ