Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
3000 Phahon Yothin Road,Jompol
กรุงเทพ ฯ; ภาคกลาง ประเทศไทย ;
รหัสไปรษณีย์: 10900
เบอร์โทร: +66-2-299-
แฟ็กซ์: +66-2-273-
เว็บไซด์: http://www.tmbbank.com

ชื่อเต็ม: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อก่อนหน้านี้: THAI MILITARY BANK CO LTD (1957)

สถานะ: จดทะเบียน
แบบฟอร์มคำร้องตามกฎหมาย: บริษัท จำกัด (มหาชน)
สถานะการดำเนินงาน: เกี่ยวกับการดำเนินงาน
EMISid: 1702615
ISIN: TH0068010006
วันที่ก่อตั้ง: 1957

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก: การธนาคาร และตัวกลางปล่อยสินเชื่อ

ข้อมูลโดยย่อของบริษัท

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการธนาคารพาณิชย์ บริการครอบคลุม บริการสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, เงินฝาก, เงินกู้, บริการธนาคารสำหรับลูกค้ารายย่อย, ลูกค้าขนาดกลาง, และบริการธนาคารอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ธนาคารก่อตั้งเมื่อปี 2500 และตั้งอยู่ที่ กรุงเทพฯ , ประเทศไทย

เพิ่มเติม

ข้อมูลพื้นฐาน

พนักงานทั้งหมด:
()
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
: ()
ทุนที่จดทะเบียนแล้ว:
()
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
()

แผนภูมิที่อ้างถึง

อ้างข้อมูลอย่างย่อ

ราคาสุดท้าย 2.30
ปริมาณ 72,659,600
ผลประกอบการ 167,117,080
ดรรชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาด ตลาดหลักทรัพย
เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ TMB
ทุนในตลาด ทุนในตลาด 100,756,951
52 สัปดาห์สูง 2.50
52 สัปดาห์ต่ำ 1.94
ราคาต่อกำไร 10.77
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.21
เงินปันผลตอบแทน 0.06 (31/12/2015)
ราคาตามบัญชี 75,359,811
มูลค่ากิจการ
ปรับปรุงข้อความอ้างอิงโดย 26/06/2017
หมายเหตุ ข้อมูลใน THB พันบาท.

ผู้บริหารสำคัญ

ประธานบริษัท
เพิ่มเติม

รายละเอียดกรรมสิทธิ์

Ministry Of Finance
25.94%
Other

ค่าสถิติสำคัญ

เลือกรายการไปยังแผนภูมิหลัก 2016 Q3C
ดอกเบี้ยรับสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าสุทธิ
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
ทรัพย์สินทั้งหมด 810,160,735
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่ลูกค้า
เงินหมัดจำจากลูกค้า
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
การหมุนเวียนของสินทรัพย
แนวโน้มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายและรายได้
อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์
หมายเหตุ หน่วยคือ พันบาท. งบดุล ที่ตรวจสอบแล้ว, งบรวม
แหล่งข้อมูล: World's Vest Base, ฐานข้อมูลบริษัทของ EMIS.

การเงิน

คู่แข่ง - ไทย

THB | USD | EUR

EMIS ข้อเสนอ DealWatch

จุดประสงค์ข้อตกลงของ DealMonitor

for 29.95 USD
วิธีการชำระเงิน ได้แก่:
USD 29.95
ข้อมูลทางการเงินล่าสุด: 2015
วิธีการชำระเงิน ได้แก่:
รายงานฉบับสมบูรณ์ของบริษัทนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้หลังจากทำการซื้อ รายงานจะประกอบด้วย:
รายการงบของบริษัท
ข้อมูลติดต่อ
การจัดหมวดหมู่อุตสาหกรรมของNACIS
คำอธิบายธุรกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลราคาหุ้น
ผู้บริหารสำคัญ
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
กุญแจสำคัญดำการเงิน
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานด้านการเงิน
การควบรวม การซื้อกิจการ และการจัดการองค์กรล่าสุด
คู่แข่งอันดับสูงสุด
งบการเงิน
งบประจำปี
อัตราส่วน
วิเคราะห์เครดิตEMIS
คะแนนมาตรฐานอุตสาหกรรม EMIS

- หรือ -

EMIS Company Profiles เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม ประเทศ และบทวิเคราะห์ต่างๆ ครอบครุมตลาดเกิดใหม่กว่า 120 ตลาดบนแพลตฟอร์มข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกของประเทศต่างๆ คุณอาจจะสนใจในการสมัครเป็นสมาชิกกับเรา คุณสามารถเลือกที่จะสาธิตการใช้งานเต็มรูปแบบของเราและทางเราจะติดต่อกลับไป

ลงทะเบียนสิ่งที่คุณสนใจ