บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)

See companies similar to บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)»

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
99/9 Moo 8, 304 Road,Nongphrong,Srimahapo
ปราจีนบุรี; ภาคตะวันออก ประเทศไทย;
รหัสไปรษณีย์: 25140
เบอร์โทร: +66-2-464-3260,+66-2-464-3266
แฟ็กซ์: +66-2-463-5845

ชื่อเต็ม: บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)

สถานะ: จดทะเบียน
แบบฟอร์มคำร้องตามกฎหมาย: บริษัท จำกัด (มหาชน)
สถานะการดำเนินงาน: เกี่ยวกับการดำเนินงาน
EMISid: 1702337
ISIN: TH0401010002
วันที่ก่อตั้ง: 1978

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก: การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก | ผู้ค้าส่งสารเคมีและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง

สินค้าหลัก

พลาสติก

ข้อมูลโดยย่อของบริษัท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายพลาสติก ให้แก่ ผู้ซื้อในประเทศไทย และต่างประเทศ บริษัทฯ ดำเนินการผลิตผ่านโรงงาน 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ โรงงานการผลิตสมุทรปราการ…

เพิ่มเติม

ข้อมูลพื้นฐาน

พนักงานทั้งหมด:
()
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
: ()
ทุนที่จดทะเบียนแล้ว:
()
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
()

เกณฑ์คะแนนมาตรฐานของEMIS

แผนภูมิที่อ้างถึง

อ้างข้อมูลอย่างย่อ

ราคาสุดท้าย 33.75
ปริมาณ 33,900
ผลประกอบการ 1,161,075
ดรรชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาด ตลาดหลักทรัพย
เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ TCOAT
ทุนในตลาด ทุนในตลาด 354,375
52 สัปดาห์สูง 34.50
52 สัปดาห์ต่ำ 18.30
ราคาต่อกำไร 13.19
กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.56
เงินปันผลตอบแทน 0.3 (31/12/2015)
ราคาตามบัญชี 567,140
มูลค่ากิจการ 360,131
ปรับปรุงข้อความอ้างอิงโดย 26/08/2016
หมายเหตุ ข้อมูลใน THB พันบาท.

ผู้บริหารสำคัญ

ประธานบริษัท
เพิ่มเติม

รายละเอียดกรรมสิทธิ์

Lertchai Charoenapornwatana
22.06%
เพิ่มเติม

ค่าสถิติสำคัญ

เลือกรายการไปยังแผนภูมิหลัก 2016 Q1
รายได้จากการขายสุทธิ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
ทรัพย์สินทั้งหมด 577,595
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
กำไรหน่วยสุดท้ายจากการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย
อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น
หนี้ต่อทุน
อัตาส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนเงินสด
หมายเหตุ หน่วยคือ พันบาท. งบดุล ที่ตรวจสอบแล้ว, งบรวม
แหล่งข้อมูล: World's Vest Base, ฐานข้อมูลบริษัทของ EMIS.

การเงิน

คู่แข่ง - ไทย

THB | USD | EUR

เอกสารการเงิน รายงานประจำปี

การดำเนินการขององค์กร

EMIS ข้อเสนอ DealWatch

จุดประสงค์ข้อตกลงของ DealMonitor

for 29.95 USD
วิธีการชำระเงิน ได้แก่:
USD 29.95
ข้อมูลทางการเงินล่าสุด: 2015
EMIS is able to provide you with immediate access to a full company report for บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน). ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นข้อมูลที่รายงานของคุณจะประกอบด้วย:
วิธีการชำระเงิน ได้แก่:
รายงานฉบับสมบูรณ์ของบริษัทนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้หลังจากทำการซื้อ รายงานจะประกอบด้วย:
รายการงบของบริษัท
ข้อมูลติดต่อ
การจัดหมวดหมู่อุตสาหกรรมของNACIS
คำอธิบายธุรกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลราคาหุ้น
ผู้บริหารสำคัญ
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
กุญแจสำคัญดำการเงิน
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานด้านการเงิน
การควบรวม การซื้อกิจการ และการจัดการองค์กรล่าสุด
คู่แข่งอันดับสูงสุด
งบการเงิน
งบประจำปี
อัตราส่วน
วิเคราะห์เครดิตEMIS
คะแนนมาตรฐานอุตสาหกรรม EMIS

- หรือ -

EMIS Company Profiles เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม ประเทศ และบทวิเคราะห์ต่างๆ ครอบครุมตลาดเกิดใหม่กว่า 120 ตลาดบนแพลตฟอร์มข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกของประเทศต่างๆ คุณอาจจะสนใจในการสมัครเป็นสมาชิกกับเรา คุณสามารถเลือกที่จะสาธิตการใช้งานเต็มรูปแบบของเราและทางเราจะติดต่อกลับไป

ลงทะเบียนสิ่งที่คุณสนใจ