ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
700/452 M.7 Bang Na-Trad Rd,Don Hua Lo, Muang
ชลบุรี; ภาคตะวันออก ประเทศไทย;
รหัสไปรษณีย์: 20000
เบอร์โทร: +66-38-456-600
เว็บไซด์: http://www.nok.com.sg

ชื่อเต็ม: THAI NOK CO LTD

ชื่อก่อนหน้านี้: Thai N.O.K.Co Ltd (1988)

สถานะ: ไม่ได้จดทะเบียน
แบบฟอร์มคำร้องตามกฎหมาย: บริษัท จำกัด
สถานะการดำเนินงาน: เกี่ยวกับการดำเนินงาน
EMISid: 2117754
วันที่ก่อตั้ง: 1988

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก: การผลิตเบ็ดเตล็ด

ข้อมูลโดยย่อของบริษัท

The Company is a manufacturer and trader of seals, rubber and synthetic rubber spare parts.

ข้อมูลพื้นฐาน

พนักงานทั้งหมด:
()
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
: ()
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
()

เกณฑ์คะแนนมาตรฐานของEMIS

ผู้บริหารสำคัญ

ผู้อำนวยการ/กรรมการ

รายละเอียดกรรมสิทธิ์

Nok Corporation
99.999%

ค่าสถิติสำคัญ

เลือกรายการไปยังแผนภูมิหลัก 2015 Y
รายได้จากการขายสุทธิ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
ทรัพย์สินทั้งหมด 9,227,812
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
กำไรหน่วยสุดท้ายจากการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย
อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น
หนี้ต่อทุน
อัตาส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนเงินสด
หมายเหตุ หน่วยคือ พันบาท. งบดุล ที่ตรวจสอบแล้ว, งบรวม
แหล่งข้อมูล: World's Vest Base, ฐานข้อมูลบริษัทของ EMIS.

การเงิน

คู่แข่ง - ไทย

THB | USD | EUR

EMIS ข้อเสนอ DealWatch

จุดประสงค์ข้อตกลงของ DealMonitor

for 29.95 USD
วิธีการชำระเงิน ได้แก่:
USD 29.95
ข้อมูลทางการเงินล่าสุด: 2015
EMIS is able to provide you with immediate access to a full company report for THAI NOK CO LTD. ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นข้อมูลที่รายงานของคุณจะประกอบด้วย:
วิธีการชำระเงิน ได้แก่:
รายงานฉบับสมบูรณ์ของบริษัทนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้หลังจากทำการซื้อ รายงานจะประกอบด้วย:
รายการงบของบริษัท
ข้อมูลติดต่อ
การจัดหมวดหมู่อุตสาหกรรมของNACIS
คำอธิบายธุรกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลราคาหุ้น
ผู้บริหารสำคัญ
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
กุญแจสำคัญดำการเงิน
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานด้านการเงิน
การควบรวม การซื้อกิจการ และการจัดการองค์กรล่าสุด
คู่แข่งอันดับสูงสุด
งบการเงิน
งบประจำปี
อัตราส่วน
วิเคราะห์เครดิตEMIS
คะแนนมาตรฐานอุตสาหกรรม EMIS

- หรือ -

EMIS Company Profiles เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม ประเทศ และบทวิเคราะห์ต่างๆ ครอบครุมตลาดเกิดใหม่กว่า 120 ตลาดบนแพลตฟอร์มข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกของประเทศต่างๆ คุณอาจจะสนใจในการสมัครเป็นสมาชิกกับเรา คุณสามารถเลือกที่จะสาธิตการใช้งานเต็มรูปแบบของเราและทางเราจะติดต่อกลับไป

ลงทะเบียนสิ่งที่คุณสนใจ