REQUEST A DEMO
ทั้งหมด
USD $0.00
ค้นหาบริษัทอื่นๆ

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ไทย)

กิจกรรมหลัก: การถนอมผักและผลไม้ และการผลิตอาหารชนิดพิเศษ | การผลิตเครื่องดื่ม
ชื่อเต็ม: บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลล่าสุด: 06/10/2019
ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้ USD 29.95 ข้อมูลทางการเงินล่าสุด: 2018 มีให้เลือกอ่านในภาษา: อังกฤษ & ไทย ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่าง

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผลไม้ และน้ำดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ โดยเริ่มจากการ ผลิตและส่งออกน้ำสัปปะรดคั้น, น้ำสัปปะรดเข้มข้น และสัปปะรดกระป๋องสำหรับส่งออก โรงงานการผลิตตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัทฯ ได้ถูกนำเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2532 ในปี 2536 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มด้วย บริษัทย่อย ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด (อีกชื่อที่รู้จักในนาม บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด) ด้วยการขยายสายการผลิตไปในตลาดผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ในปี 2544 บริษัทฯ เริ่มจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ 40% ปริมาณ 250 มล.และ ปริมาณ 1000 มล. ต่อมาปี 2545 บริษัทฯ ได้แนะนำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ถึงสามตัวคือ ‘น้ำชาเขียวพร้อมดื่ม’ ‘น้ำผลไม้ 100% พร้อมดื่ม ภายใต้แบรนด์ ทิปโก้ จูเนียร์ สำหรับเด็ก’ ‘น้ำผักและผลไม้ 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้แบรนด์ ทิปโก้ สควีซ’ บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2519 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
Tipco Tower 28 29th Fl,118/1 Rama 6 Road,Payathai
กรุงเทพ ฯ; ภาคกลาง ประเทศไทย; รหัสไปรษณีย์: 10400

ติดต่อ: ซื้องานวิจัย

เว็บไซด์: http://www.tipco.net

ข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานทั้งหมด:
ซื้องานวิจัย
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
ซื้องานวิจัย
ทุนที่จดทะเบียนแล้ว:
ซื้องานวิจัย
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
ซื้องานวิจัย
วันที่ก่อตั้ง:
1976
ผู้บริหารสำคัญ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ประธานบริษัท
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ประธานบริษัท
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
13.3%
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
11.4%
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
8.59%
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
6.67%
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
6.3%
บริษัทในเครือ
Tipco Marketing Co. Ltd. (สหรัฐอเมริกา)
100%
Tipco Biotech Co. Ltd. (f.k.a Thai Sangkyo Company Limited)
99.9988%
Tipco Beverage Co. Ltd.
99.99%
ผลการดำเนินงานของบริษัท
แผนภาพมูลค่าทางการเงินมียู่ในงานวิจัยที่คุณต้องการซื้อ
กำลังมองหาสิ่งที่มากกว่ารายงานของบริษัท

งานวิจัยของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการข้อมูลของ EMIS ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม ข้อมูลของประเทศ และงานวิเคราะห์ จากประเทศตลาดเกิดใหม่มากกว่า 125 ประเทศ

ขอทดลองใช้ EMIS
กุญแจสำคัญดำการเงิน
อัตราการเติบโตต่อปีของ 2 ปีล่าสุดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ข้อมูลการเงินที่แน่นอนได้รวมอยู่ในงานวิจัยที่คุณซื้อไป
รายได้จากการขายสุทธิ
-5.82%
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
10.04%
กำไรจากการดำเนินงาน
2141.19%
กำไรก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย
137.88%
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
ไม่มีข้อมูล
ทรัพย์สินทั้งหมด
-3.23%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
-1.92%
Operating Profit Margin (ROS)
10.23%
Net Profit Margin
ไม่มีข้อมูล
Return on Equity (ROE)
ไม่มีข้อมูล
Debt to Equity Ratio
-1.65%
Quick Ratio
-0.02%
Cash Ratio
-0.01%

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม, ขอสาธิต

ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้
ต้องการเข้าถึงข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม และข้อมูลประเทศ