Podejmuj bardziej świadome, oparte na wiedzy decyzje dzięki szerokiemu dostępowi do informacji dotyczących historii, wyników finansowych oraz pozycji firmy w jej sektorze gospodarki, i wszystko to na jednej, łatwej w użytku platformie.

Uzyskaj dostęp do szerokiego zakresu treści pochodzących z uznanych lokalnych i globalnych źródeł znajdującego się na jednej platformie. Najciekawsze i najnowsze informacje są wyszczególnione, by użytkownik mógł szybko i bez problemu śledzić ważne wydarzenia.

ZGŁOŚ ZAINTERESOWANIE

Wykorzystuj zaawansowane narzędzia wyszukiwania w celu monitorowania i analizowania transakcji na rynkach wschodzących. Zaktualizowane dane zawierają najnowsze informacje z sektora M&A, badania oraz bazę transakcji sfinalizowanych i tych prognozowanych.

ZGŁOŚ ZAINTERESOWANIE

Umożliwia znalezienie spółki o konkretnym profilu, biorąc pod uwagę różne kryteria dotyczące samej spółki, jej sektora, wyników finansowych czy mnożników. Pozwala też śledzić konkurencję, monitorować ryzyko biznesowe, identyfikować okazje inwestycyjne, a także znaleźć strategicznych partnerów oraz potencjalne cele inwestycyjne.

ZGŁOŚ ZAINTERESOWANIE

Pozwala zarządzać ryzykiem w bardziej efektywny sposób, poprzez badanie zdolności kredytowej przy wykorzystaniu domyślnego naszego narzędzia lub własnej metodologii. Zaawansowane analizy kredytowe pozwalają poznać ryzyka związane z daną spółką, oszacować ryzyko kredytowe oraz mogą być pomocne przy ustalaniu limitów kredytowych dla danej spółki.

ZGŁOŚ ZAINTERESOWANIE

Uzyskaj nielimitowany dostęp do raportów i informacji z tysięcy znanych globalnych i lokalnych źródeł, w jednym miejscu. EMIS zawiera szeroki zakres informacji z rynków wschodzących, analizy trendów sektorowych, itp. oferując dogłębny przegląd z wielu wartościowych źródeł z całego świata.

ZGŁOŚ ZAINTERESOWANIE

EMIS pozwala na dokonywanie kompleksowych analiz porównawczych przy wykorzystaniu wielu wskaźników sektorowych. Serwis EMIS umożliwia też planowanie zrównoważonego wzrostu. Pomaga w znajdowaniu okazji inwestycyjnych. Zaawansowane narzędzia wyszukiwania umożliwiają przeglądanie, analizowanie, systematyzowanie i eksportowanie potrzebnych danych.

ZGŁOŚ ZAINTERESOWANIE

Dostęp do serwisu pomaga dokładniej oszacować wyniki i ryzyka z większą niż dotąd dokładnością dzięki wskaźnikom sektorowym. Można szybko analizować firmy oraz trendy i rankingi sektorowe, a także wybierać istotne współczynniki finansowe oraz porównywać firmy z ich konkurentami.

ZGŁOŚ ZAINTERESOWANIE

Serwis EMIS pozwala szybko identyfikować wschodzące sektory gospodarki i okazje inwestycyjne przy pomocy narzędzia Peer Analysis. Wykorzystując zdefiniowane oraz zindywidualizowane kryteria można analizować wyniki finansowe i udziały rynkowe, tworzyć własne modele arkuszy obliczeniowych, szacować ryzyko kredytowe z każdego narzędzia, w każdym miejscu i każdym czasie.

ZGŁOŚ ZAINTERESOWANIE

Bądź na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami – kiedykolwiek i gdziekolwiek się one dzieją. Pochodzące z pierwszej ręki, najświeższe, aktualizowane codziennie informacje i analizy dotyczące poszczególnych krajów zapewniają, że Twoje decyzje będą podejmowane na podstawie rzetelnych źródeł informacji i danych.

ZGŁOŚ ZAINTERESOWANIE

Pozwala śledzić wydarzenia gospodarcze i zmieniające się czynniki ryzyka w danym kraju poprzez przyjazne użytkownikom narzędzia i wykresy. Serwis oferuje też możliwość porównywania kluczowych wskaźników z kilku krajów ułatwiając tworzenie zindywidualizowanych wykresów, tabel i raportów.

ZGŁOŚ ZAINTERESOWANIE

Poszerz horyzonty inwestycyjne i stymuluj strategiczne innowacje w celu uchwycenia okazji.

EMIS dostarcza przejrzystych informacji dotyczących 125 rynków wschodzących pozwalając oszacować ryzyko związane z działalnością biznesową w danym kraju – wskaźniki ryzyka, wskaźniki gospodarcze, polityczne i ekonomiczne czynniki ryzyka.

ZGŁOŚ ZAINTERESOWANIE

Uzyskaj przewagę inwestycyjną, analizując perspektywy danego kraju dzięki prognozom stworzonym przez uznane na całym świecie źródła. Informacje oparte są na kluczowych wskaźnikach makroekonomicznych, a dostępne narzędzia poamagają w szybkiej i trafnej analizie.

ZGŁOŚ ZAINTERESOWANIE

KOGO WSPIERAMY

EMIS wykorzystywany jest przez wielu pracowników na różnych stanowiskach i w wielu działach, a także menadżerów w wiodących korporacjach i instytucjach potrzebujących pilnych, trudnych do uzyskania informacji, istotnych newsów, raportów i wielu więcej danych na temat rynków wschodzących.

Nie wyobrażam sobie śledzenia rynków wschodzących bez serwisu EMIS. - Menedżer ds. Relacji z Klientem, BNP Paribas Investment Partners UK Limited

Zespoły tworzące raporty

Każda osoba pracująca w zespole przygotowującym raporty zdaje sobie sprawę z szerokiego zakresu problemów, które muszą zostać poruszone. Niezbędne jest wsparcie platformy informacyjnej dającej odpowiedzi na szeroki zakres pytań takich jak: Które spółki są wiodące na rynku telefonii komórkowej w Indonezji?”, „Jakie wydarzenia mają wpływ na rynek budowlany w Brazylii?” czy „Jakie transakcje miały miejsce w sektorze ropy i gazu w Europie Wschodniej?”

EMIS dostarcza łatwo dostępne informacje na temat spółek, sektorów gospodarki oraz krajów bez konieczności poszukiwania tych informacji w wielu źródłach. Nasz intuicyjny interfejs pozwala uzyskiwać poszukiwane informacje wykonując zaledwie kilka kliknięć i pozwalając zaoszczędzić dużo czasu.

Analizy Sektorowe

EMIS umożliwia kompleksowe spojrzenie na sektory gospodarki poprzez pryzmat analizy spółek, wydarzeń w sektorze, transakcji oraz krajów.

Aby analitycy sektorowi mogli w pełni ocenić sytuację, okazje, szanse oraz ryzyka występujące na poszczególnych rynkach wschodzących potrzebują dostępu do głębokiego i szerokiego zakresu informacji, które może dostarczyć tylko EMIS. Oprócz dostępu do naszej obszernej bazy danych, analitycy ci korzystają również z naszych zindywidualizowanych narzędzi analitycznych, które pozwalają przetwarzać dane w odpowiedni dla nich sposób.

Stratedzy korporacyjni

Korporacyjne zespoły odpowiedzialne za strategię zwykle spoglądają na rynki wschodzące ze względu na potencjał wzrostu jaki one oferują. Bez względu na to czy dana firma jest na wczesnym etapie analizowania rynku i dopiero szykuje się do wejścia na dany rynek czy ma już zauważalną pozycję na danym rynku, potrzebuje ona informacji, które dostarcza EMIS, w celu wsparcia strategicznych decyzji.

Korzystając z serwisu EMIS, firma może:

 • Określać i porównywać rozmiar oraz potencjał rynków
 • Dowiedzieć się kto już działa na danym rynku, w celach analizy konkurencji czy poszukiwania okazji do współpracy
 • Zidentyfikować potencjalne cele akwizycyjne, aby przyspieszyć wzrost i realizację strategii
 • Monitorować warunki rynkowe i czynniki ryzyka

Analiza Kredytowa

Przeprowadzenie efektywnej analizy kredytowej wymaga dostępu do najnowszych i pochodzących z godnych zaufania źródeł, informacji na temat spółek. Na rynkach wschodzących może to być szczególnie trudne ze względu na brak usystematyzowanych, ogólnodostępnych informacji tego typu.

EMIS służy jako narzędzie wsparcia pierwszego wyboru dla analityków kredytowych, ponieważ dostarczamy im nie tylko dane, na podstawie których mogą podjąć decyzję, ale także narzędzia analizy kredytowej, która może znacznie usprawnić ich pracę. Oferujemy scoring finansowy, ranking sektorowych punktów odniesienia (benchmarków), analizę trendów i szacowanie kwoty kredytowanej.

Pomagamy analitykom na całym świecie zminimalizować ich ryzyko, maksymalizować inkaso oraz przygotować raporty na temat stopnia ryzyka związanego z udzieleniem kredytu lub przedłużeniem go.

Zespoły Rozwoju Biznesu

EMIS wykorzystywany jest przez specjalistów z dziedziny rozwoju biznesu głównie w celu zidentyfikowania perspektywicznych obszarów biznesowych i monitorowania wydarzeń, które mogą doprowadzić do nowych okazji handlowych.

Głębia i zakres informacji dostarczanych przez EMIS otwiera przed działami marketingu i sprzedaży dostęp do potencjalnych nowych klientów.

Działy te mogą stworzyć sobie nowe okazje na nowych rynkach przeglądając naszą bazę danych pod kątem firm spełniających ich kryteria. Mogą uzyskać szeroką wiedzę na temat danych podmiotów analizując ich wyniki finansowe lub przeglądając nasz bogaty zasób informacji i analiz. Serwis dostarcza też analizy sektorowe, wsparte informacjami niezbędnymi do podpartego wiedzą podejścia do tematu, co pozwala na głębokie zrozumienie interesującego klientów sektora.

 

GŁÓWNE SEKTORY WSPIERANE PRZEZ EMIS

EMIS używany jest przez najróżniejsze instytucje i korporacje. Tym co łączy naszych klientów jest zainteresowanie rynkami wschodzącymi. Oto kilka sposobów w jaki możemy być pomocni różnym sektorom gospodarki…

Wyróżniający się biznesowy serwis służący do znajdywania faktów i informacji o prywatnych i publicznych spółkach na rynkach wschodzących na całym świecie. EMIS oferuje pierwszorzędne źródła informacji z lokalnych rynków, znakomity design, zaawansowane opcje wyszukiwania i znaczną ilość wbudowanej inteligencji. - Doradca Informacyjny

Bankowość Inwestycyjna

Banki inwestycyjne polegają na zasobach serwisu EMIS by śledzić interesujące je przedsiębiorstwa na rynkach wschodzących. EMIS stanowi główne źródło informacji dla banków inwestycyjnych szukających bieżących informacji, raportów oraz wiadomości związanych z tematyką M&A odnośnie interesujących ich spółek. Wyjątkowością serwisu jest dostarczanie szczegółowych raportów dla różnych sektorów gospodarki w krajach rozwijających się a także danych makroekonomicznych, w tym prognoz.

EMIS umożliwia bankom inwestycyjnym:

 • Optymalizację wycen – zapewniamy pogłębione informacje dotyczące historii firmy, jej sytuacji finansowej oraz pozycji w jej sektorze gospodarki. Pozwala to podejmować świadome decyzje w sprawie potencjału inwestycyjnego danej spółki.
 • Poprawę wydajności – szybsze i łatwiejsze wyszukiwanie informacji dzięki dostępowi do platformy informacyjnej zawierającej wiadomości z ponad 125 rynków z podziałem na firmy, sektory gospodarki oraz kraje.
 • Ograniczenie ryzyka – pierwszorzędne informacje z zaufanych źródeł globalnych i lokalnych umożliwiają zaznajomienie się z nawet najmniej znanymi rynkami.

Firmy konsultingowe

EMIS używany jest przez największe firmy konsultingowe na świecie. Firmy te współpracują z wieloma klientami z różnych sektorów gospodarki i z wielu różnych krajów, dlatego potrzebują dostępu do danych i analiz z rynków wschodzących by skutecznie realizować swoje projekty. EMIS zajmuje centralne miejsce podczas poszukiwania informacji przez firmy konsultingowe umożliwiając im:

 • Zdobycie wiedzy na temat sektora, w którym działają ich klienci
 • Pozyskanie wiedzy na temat mniej popularnych rynków
 • Realizację projektów wymagających głębokiej analizy rynków, sektorów gospodarki oraz firm
 • Rozumienie czynników ryzyka oraz szans właściwych dla danego rynku

Korporacje

Wiele spółek od dawna postrzega rynki wschodzące jako siłę napędową wzrostu. Ale istnieje wiele przypadków, gdy spółki miały problemy z odnalezieniem się na tych rynkach i problemy te występują głównie wtedy gdy firmom brak wystarczającej liczby danych i informacji na temat danego rynku. To właśnie wtedy potrzeba godnej zaufania analizy, danych oraz informacji z lokalnych źródeł, które dadzą im pełen obraz sytuacji panującej na miejscu. EMIS wykorzystywany jest przez wiele ponadnarodowych korporacji do:

 • Zrozumienia rynku i konkurencji na rynkach wschodzących
 • Zidentyfikowania okazji oraz ryzyka na nowych rynkach
 • Porównania potencjału rozwoju interesującego ich rynku w poszczególnych krajach
 • Śledzenia lokalnych wydarzeń i trendów
 • Znajdowania potencjalnych partnerów lub celów akwizycyjnych na rynkach wschodzących

Fundusze Private Equity

EMIS odgrywa istotną rolę w działalności funduszy private equity, która nakierowana jest na poszukiwanie nowych celów inwestycyjnych . Dostęp do danych dotyczących ponad 1,3 mln firm wspiera decyzje inwestycyjne klientów z sektora private equity oraz minimalizuje ryzyko towarzyszące przejmowaniu udziałów w przedsiębiorstwach.

Narzędzia analityczne dostarczane przez EMIS pozwalają funduszom private equity zaoszczędzić dużo czasu przy badaniu wyników i wiarygodności kredytowej potencjalnych celów inwestycji.

Instytucje Rządowe

EMIS używany jest przez ministerstwa handlu, spraw zagranicznych czy finansów zarówno z małych jak i większych państw. Pomagamy naszym klientom w oszacowaniu korzystnej wymiany handlowej, porównaniu różnych krajów pod kątem ryzyka i szans oraz w śledzeniu najnowszych wydarzeń gospodarczych i politycznych.

Ambasady na całym świecie korzystają z serwisu EMIS przy tworzeniu raportów i informacji dotyczących państw gospodarzy, a także znalezieniu wiarygodnych partnerów handlowych.

Instytucje Akademickie

Wśród klientów EMIS znajdują się najważniejsze uczelnie i szkoły biznesu na świecie. Wykorzystują one nasze dane w celu:

 • Zapewnienia studentom narzędzia umożliwiającego przeszukanie danych dotyczących ponad 125 rynków
 • Bycia na bieżąco z istotnymi wydarzeniami dzięki naszej szerokiej ofercie analiz i najnowszych informacji
 • Dokonywania badań nad konkretnymi sektorami na danym rynku
 • Przeprowadzenie analizy spółek
 • Uzyskania dostępu do możliwie największej liczby światowych i lokalnych źródeł informacji
 

Zgłoś swoje zainteresowanie