REQUEST A DEMO
Celkem
USD $0.00
Hledat víc společností

OTE a.s. (Česká republika)

Hlavní obor činnosti: Distribuce zemního plynu | Dodávka a distribuce elektřiny | Výroba elektřiny z fosilních paliv
Plné jméno: OTE a.s. Aktualizace společnosti: 25 červen 2020
Kupte si naši zprávu pro tuto společnost. USD 29,95 Nejnovější finanční údaje: K dispozici v: Angličtina & Čeština Stažení ukázkové zprávy

Základní předmět podnikání akciové společnosti OTE je vymezen ustanovením § 27 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a ustanovením § 9 zákona č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Tvoří jej mj. následující činnosti: zpracování obchodní bilance elektřiny, organizování krátkodobého trhu s elektřinou, vyhodnocení odchylek na základě smluv o dodávce elektřiny, zajišťování zúčtování a vypořádání odchylek mezi subjekty zúčtován, zpracování měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou v České republice, zpracování zpráv o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a o způsobu jejího krytí zdroji elektřiny a o předpokládaném vývoji trhu s elektřinou, zúčtování a vypořádání regulační energie a správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Ředitelství
Karlín, Sokolovská 192/79
Praha; Hlavní město Praha; PSČ: 18600

Kontakty: Chcete-li informaci získat, objednejte si zprávu.

Web: http://www.ote-cr.cz

Základní informace
Celkový počet zaměstnanců:
Chcete-li informaci získat, objednejte si zprávu.
Základní kapitál:
Chcete-li informaci získat, objednejte si zprávu.
Finanční auditoři:
Chcete-li informaci získat, objednejte si zprávu.
Datum vzniku společnosti:
02 červenec 2001
Vrcholový management
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
Předseda představenstva
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
Místopředseda představenstva
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
Člen představenstva
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
Místopředseda dozorčí rady
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
Člen dozorčí rady
Detaily majetku
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
100%
Výkonnost společnosti
Finanční hodnoty v grafu jsou k dispozici až po zakoupení zprávy.
Hledáte více než jen zprávu společnosti?

EMIS firemní profily je součástí služby, která kombinuje informace o společnosti, odvětví a zemi a poskytuje analýzy pro více než 120 rozvíjejícich se zemích.

Žádost o demo verzi EMIS
Hlavní finanční ukazatele
Roční procentní sazby růstu za poslední dva roky v místní měně. Do zakoupené zprávy jsou zahrnuty absolutní finanční údaje.
Čisté tržby
23,73%
Celkové provozní výnosy
10,26%
Provozní zisk (EBIT)
26,62%
EBITDA
1,07%
Čistý zisk (ztráta)
-33,42%
Aktiva celkem
4,13%
Vlastní kapitál celkem
-5,91%
Provozní zisková marže
0,03%
Rentabilita tržeb (ROS)
-0,01%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
-1,8%
Výše závazků vzhledem ke kapitálu
330,52%
Quick ratio
-0,03%
Poměr hotovosti
-0,01%

Více informací, Požádejte o demoverzi

Kupte si tuto zprávu společnosti.
Potřebujete trvalý přístup k informacím o společnosti, průmyslu nebo zemi?