REQUEST A DEMO
Total
USD $0.00
Search more companies

Zemedelske Druzstvo Dolany (Czech Republic)

Main Activities: All Other Crop Farming
Full name: Zemedelske Druzstvo Dolany Profile Updated: July 26, 2022
Buy our report for this company USD 9.95 Available in: English Download a sample report

Zemědělské družstvo Dolany je velkovýrobní zemědělský podnik zaměřěný na klasickou rostlinnou a živočišnou výrobu a pěstování ovoce. Současná výměra obhospodařované zamědělské půdy je 4 800 ha, z toho je 3 880 ha půdy orné, 480 ha ovocných sadů a 440 ha luk a pastvin.

Headquarters
Dolany 57
Nachod; Kralovehradecky; Postal Code: 55203

Contact Details: Purchase the Zemedelske Druzstvo Dolany report to view the information.

Website: http://www.zddolany.cz

Basic Information
Total Employees:
Purchase the Zemedelske Druzstvo Dolany report to view the information.
Outstanding Shares:
Purchase the Zemedelske Druzstvo Dolany report to view the information.
Registered Capital:
Purchase the Zemedelske Druzstvo Dolany report to view the information.
Financial Auditors:
Purchase the Zemedelske Druzstvo Dolany report to view the information.
Ratings:
Purchase the Zemedelske Druzstvo Dolany report to view the information.
Incorporation Date:
July 13, 1977
Key Executives
Purchase this report to view the information.
Chairman of the Board of Directors
Purchase this report to view the information.
Vice Chairman of the Board of Directors
Purchase this report to view the information.
Member of the Board of Directors
Purchase this report to view the information.
Member of the Board of Directors
Purchase this report to view the information.
Member of the Board of Directors
Ownership Details
Subsidiaries
Looking for more than just a company report?

EMIS company profiles are part of a larger information service which combines company, industry and country data and analysis for over 145 emerging markets.

Request a demo of the EMIS service

To view more information, Request a demonstration of the EMIS service

Buy this company report
Need ongoing access to company, industry or country information?