REQUEST A DEMO
Łącznie
USD $0.00
Szukaj więcej firm

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. (Polska)

Główne obszary działalności: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody | Energetyka | Produkcja Energii Elektrycznej z Paliw Kopalnych
Pełna nazwa: Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. Data aktualizacji: 28 marca 2024
Kup nasz raport dla tej spółki USD 29,95 Najnowsze dane finansowe: 2022 Dostępne wersje językowe: Angielski & Polski Pobierz przykładowy raport

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. to przedsiębiorstwo energetyki zawodowej z siedzibą w Zielonej Górze. Firma zajmuje się skojarzonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem krajowego gazu ziemnego. Energia elektryczna produkowana przez elektrociepłownię jest sprzedawana na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Po uruchomieniu bloku gazowo-parowego w 2004 roku, elektrociepłownia skoncentrowała się głównie na produkcji energii elektrycznej. Od 1 kwietnia 2009 roku, po połączeniu z Zielonogórską Energetyką Cieplną Sp. z o.o., elektrociepłownia zajmuje się również dystrybucją i dostawą ciepła do odbiorców. Elektrociepłownia jest jedynym źródłem dostarczającym ciepło i ciepłą wodę użytkową dla miejskiego systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze. W październiku 2012 roku elektrociepłownia zainstalowała nowoczesne kotły gazowo-olejowe, zastępując kotły węglowe. Dzięki temu udało się całkowicie zrezygnować ze spalania węgla. W maju 2013 roku elektrociepłownia wyłączyła trwale urządzenia wytwórcze bloku węglowego, takie jak turbozespoły parowe, kotły parowe i wodne, pompy zasilające, zbiorniki wody zasilającej, urządzenia nawęglania i odżużlania.

Siedziba
Ul. Zjednoczenia 103
Zielona Góra; Lubuskie; Kod pocztowy: 65-120

Szczegóły kontaktu: Zakup raport Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. aby zobaczyć szczegóły

Strona www: http://www.ec.zgora.pl

Podstawowe Informacje
Zatrudnienie ogółem:
Zakup raport Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. aby zobaczyć szczegóły
Liczba akcji:
Zakup raport Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. aby zobaczyć szczegóły
Kapitał akcyjny:
Zakup raport Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. aby zobaczyć szczegóły
Audytor:
Zakup raport Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. aby zobaczyć szczegóły
Data założenia:
31 sierpnia 2001
Władze firmy
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
Prezes
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
Wiceprezes
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
Członek Rady Nadzorczej
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
Członek Rady Nadzorczej
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
Członek Rady Nadzorczej
Szczegóły Struktury Własnościowej
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
100%
Wyniki firmy
Dane finansowe z wykresu Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. są dostępne po zakupie raportu.
Poszukujesz czegoś więcej niż raportu firmy?

Profile firm EMIS są częścią większej bazy danych, która zawiera dane i analizy o firmach, sektorach i rynkach z ponad 125 rynków wschodzących.

Zamów wersję próbną serwisu EMIS.
Kluczowe Informacje Finansowe
Roczny wzrost procentowy z ostatnich dwóch lat w walucie lokalnej PLN. Pełne wyniki finansowe są dostępne w zakupionego raportu .
Przychody netto ze sprzedaży
49,17%
Przychody ogółem
49,07%
Zysk z działalności operacyjnej
373,59%
EBITDA
221,04%
Zysk netto (strata netto)
360,51%
Aktywa ogółem
17,84%
Kapitał własny ogółem
37,1%
Marża z wyniku operacyjnego
16,59%
Rentowność netto
14,91%
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
19,25%
Wskaźnik długu do kapitału
0%
Wskaźnik szybkiej płynności
-0,24%
Wskaźnik płynności gotówkowej
-0,19%

Aby wyświetlić więcej informacji, POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY

Kup the raport firmy
potrzebujesz nielimitowany dostęp do innformacji na temat firm, sektorów i rynków?