REQUEST A DEMO
Łącznie
USD $0.00
Szukaj więcej firm

GPW S.A. (Polska)

Główne obszary działalności: Giełdy finansowe i towarowe
Pełna nazwa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Data aktualizacji: 31 stycznia 2023
Kup nasz raport dla tej spółki USD 29,95 Najnowsze dane finansowe: 2021 Dostępne wersje językowe: Angielski & Polski Pobierz przykładowy raport

Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Obowiązujący na Giełdzie Warszawskiej system obrotu charakteryzuje się tym, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających, stąd też zwany jest on rynkiem kierowanym zleceniami. Przedmiotem handlu na Giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach - główny rynek GPW oraz NewConnect.

Siedziba
ul. Książęca 4
Warszawa; Mazowieckie; Kod pocztowy: 00-498

Szczegóły kontaktu: Zakup raport GPW S.A. aby zobaczyć szczegóły

Strona www: http://www.gpw.pl

Podstawowe Informacje
Zatrudnienie ogółem:
Zakup raport GPW S.A. aby zobaczyć szczegóły
Liczba akcji:
Zakup raport GPW S.A. aby zobaczyć szczegóły
Kapitał akcyjny:
Zakup raport GPW S.A. aby zobaczyć szczegóły
Audytor:
Zakup raport GPW S.A. aby zobaczyć szczegóły
Data założenia:
17 stycznia 2002
Władze firmy
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
Prezes
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
Członek zarządu
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
Członek zarządu
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
Członek zarządu
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
Członek zarządu
Szczegóły Struktury Własnościowej
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
35,01%
Spółki zależne
Gpw Benchmark S.A.
100%
Gpw Logistics S.A.
100%
Gpw Private Market S.A.
100%
Wyniki firmy
Dane finansowe z wykresu GPW S.A. są dostępne po zakupie raportu.
Poszukujesz czegoś więcej niż raportu firmy?

Profile firm EMIS są częścią większej bazy danych, która zawiera dane i analizy o firmach, sektorach i rynkach z ponad 125 rynków wschodzących.

Zamów wersję próbną serwisu EMIS.
Kluczowe Informacje Finansowe
Roczny wzrost procentowy z ostatnich dwóch lat w walucie lokalnej PLN. Pełne wyniki finansowe są dostępne w zakupionego raportu .
Przychody netto ze sprzedaży
-0,77%
Przychody ogółem
-0,72%
Zysk z działalności operacyjnej
-26,3%
EBITDA
-20,87%
Zysk netto (strata netto)
-10,56%
Aktywa ogółem
-4,19%
Kapitał własny ogółem
2,23%
Marża z wyniku operacyjnego
-11,49%
Rentowność netto
-3,95%
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
-1,61%
Wskaźnik długu do kapitału
-13,38%
Wskaźnik szybkiej płynności
-0,77%
Wskaźnik płynności gotówkowej
0,14%

Aby wyświetlić więcej informacji, POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY

Kup the raport firmy
potrzebujesz nielimitowany dostęp do innformacji na temat firm, sektorów i rynków?