Łącznie
USD $0.00
 
 
Polska

Company Overview of PGNiG S.A.

Raport EMIS FIRMY EMIS jest częścią ISI Emerging Markets Group USD 29,95 Sektor: Dystrybucja gazu ziemnego Dostępne wersje językowe: Angielski & Polski Format: Pobierz PDF Najnowsze dane finansowe: 2017 Kup cały raport

Co zawiera raport?

Raport zawiera wszystkie dostępne informacje na temat tej firmy znajdujące się w bazie danych EMIS. Spis treści po prawej stronie wskazuje kategorie danych, które będą włączone do twojego raportu przy zakupie.

Pobierz przykładowy raport

Zestawienie danych spółki (Niedostępna zawartość zostanie dostarczona po zakupieniu raportu)

Dane Kontaktowe

Siedziba
Ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa; Mazowieckie; Map
Kod pocztowy: 01-224

Tel.: +48 (22) 589
Fax: +48 (22) 691

E-mail:
@pgnig.pl

Strona www:
http://www.pgnig.pl

Opis firmy
PGNiG posiada pozycję lidera rynku gazu ziemnego w Polsce i jest jedyną pionowo zintegrowaną firmą w sektorze gazowym w kraju. Do podstawowego zakresu działalności spółki należą wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, zagospodarowanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą, świadczenie usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą, import gazu ziemnego do Polski, magazynowanie gazu ziemnego w podziemnych magazynach gazu, dystrybucja paliw gazowych. Gaz ziemny i ropa naftowa są produkowane w 67 kopalniach. We wrześniu 2005 roku spółka zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Klasyfikacja Przemysłu NAICS
Główne obszary działalności: Dystrybucja gazu ziemnego
Pozostała działalność: Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego
Podstawowe Informacje
Zatrudnienie ogółem:
25,271 (2016)
Liczba akcji:
()
Kapitał akcyjny:
()
Audytor:
()
Ratingi:
()
Data założenia:
14 listopada 2001
Data aktualizacji:
17 kwietnia 2018
Władze firmy
Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Więcej
Szczegóły Struktury Własnościowej
Skarb Państwa
71%
Other
Kluczowe Informacje Finansowe
2018 Q1
Przychody netto ze sprzedaży
Przychody ogółem
Zysk z działalności operacyjnej
EBITDA
Zysk netto (strata netto)
Aktywa ogółem 48,640,000
Kapitał własny ogółem
Marża z zysku operacyjnego
Rentowność netto
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
Wskaźnik długu do kapitału
Wskaźnik szybki płynności
Wskaźnik płynności gotówkowej
Uwaga: wartości w tys.. Sprawozdanie: Niezaudytowany, Skonsolidowany
Wykresy Wyników Finansowych
Najwięksi Konkurenci

Sprawozdania Finansowe

Roczne Sprawozdania
Wskaźniki Finansowe

EMIS - Analiza Kredytowa

Ocena EMIS Benchmark

Latest News (Not included in the report)

DOSTĘP dla przedsiębiortw

Jeżeli potrzebują Państwo regularnego dostępu do informacji o firmie, powinni Państwo rozważyć subskrypcje pełnej usługi EMIS.

Profile spółek EMIS są częścią większego serwisu informacyjnego, który obejmuje dane i analizy dotyczące firm, sektorów oraz krajów z ponad 125 rynków wschodzących na jednej unikalnej platformie informacyjnej.

POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY

Aby wyświetlić więcej informacji, POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY