Łącznie
USD $0.00
 
Polska

Informacje o firmie PGNiG S.A.

Raport EMIS FIRMY EMIS jest częścią ISI Emerging Markets Group Opis firmy

PGNiG posiada pozycję lidera rynku gazu ziemnego w Polsce i jest jedyną pionowo zintegrowaną firmą w sektorze gazowym w kraju. Do podstawowego zakresu działalności spółki należą wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, zagospodarowanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą, świadczenie usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą, import gazu ziemnego do Polski, magazynowanie gazu ziemnego w podziemnych magazynach gazu, dystrybucja paliw gazowych. Gaz ziemny i ropa naftowa są produkowane w 67 kopalniach. We wrześniu 2005 roku spółka zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Potrzebują Państwo raportu dotyczącego tej firmy? USD 29,95 Sektor: Dystrybucja gazu ziemnego Dostępne wersje językowe: Angielski & Polski Format: Pobierz PDF Najnowsze dane finansowe: 2017 Kup cały raport

Zawartość raportu

Dokonując zakupu raportu dla powyższej firmy będą mieli Państwo dostęp do pliku PDF zawierającego najnowsze dane dla 1% znajdujące się w bazie danych EMIS.

W celu przybliżenia Państwu formy dostarczanych informacji, mogą Państwo pobrać i zapoznać się z przykładowym raportem innej firmy.

Pobierz przykładowy raport
Klasyfikacja Przemysłu NAICS
Główne obszary działalności: Dystrybucja gazu ziemnego | Wydobycie ropy naftowej | Działalność pomocnicza w zakresie operacji naftowych i gazowych
Dane Kontaktowe

Siedziba
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa; Mazowieckie; Kod pocztowy: 01-224

Tel.: +48 (22) 589-45-
Fax: +48 (22) 691-82-

E-mail:
@pgnig.pl

Strona www:
http://www.pgnig.pl

Podstawowe Informacje
Zatrudnienie ogółem:
25,271 (2016)
Liczba akcji:
Dostępne w zakupionym raporcie
Kapitał akcyjny:
Dostępne w zakupionym raporcie
Audytor:
Dostępne w zakupionym raporcie
Ratingi:
Dostępne w zakupionym raporcie
Data założenia:
14 listopada 2001
Władze firmy
Dostępne w zakupionym raporcie
Prezes
Dostępne w zakupionym raporcie
Wiceprezes
Dostępne w zakupionym raporcie
Wiceprezes
Dostępne w zakupionym raporcie
Wiceprezes
Dostępne w zakupionym raporcie
Wiceprezes
Więcej
Szczegóły Struktury Własnościowej
Skarb Państwa
71,88%
Spółki zależne
Biogazownia Ostrowiec Sp. z o.o.
100%
Bud-Gaz PPUH Sp. z o.o.
100%
Exalo Drilling S.A.
100%
Więcej
Fuzje i przejęcia (nie uwzględnione w raporcie)

Zawartość raportu

Dokonując zakupu raportu dla powyższej firmy będą mieli Państwo dostęp do pliku PDF zawierającego najnowsze dane dla 1% znajdujące się w bazie danych EMIS.

W celu przybliżenia Państwu formy dostarczanych informacji, mogą Państwo pobrać i zapoznać się z przykładowym raportem innej firmy.

Pobierz przykładowy raport
Kluczowe Informacje Finansowe
Roczny wzrost wyrażony w procentach* dla dwóch ostatnich lat oraz w walucie USD. Kompletne dane finansowe są dostępne w zakupionym raporcie.
Przychody netto ze sprzedaży
-74,9%
Przychody ogółem
-74,9%
Zysk z działalności operacyjnej
14,95%
EBITDA
-56,66%
Zysk netto (strata netto)
18,86%
Aktywa ogółem
6,76%
Kapitał własny ogółem
7,92%
Marża z wyniku operacyjnego
54,06%
Rentowność netto
41,64%
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
-0,04%
Wskaźnik długu do kapitału
0,95%
Wskaźnik szybkiej płynności
14,91%
Wskaźnik płynności gotówkowej
1,22%
*wskaźniki wzrostu są zależne od aktualnych zmian kursu,
Wiadomości o firmie (nie uwzględnione w raporcie)
Wiadomości o sektorze (nie uwzględnione w raporcie)
DOSTĘP dla przedsiębiortw

Jeżeli potrzebują Państwo regularnego dostępu do informacji o firmie, powinni Państwo rozważyć subskrypcje pełnej usługi EMIS.

Profile spółek EMIS są częścią większego serwisu informacyjnego, który obejmuje dane i analizy dotyczące firm, sektorów oraz krajów z ponad 125 rynków wschodzących na jednej unikalnej platformie informacyjnej.

POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY

Aby wyświetlić więcej informacji, POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY