Łącznie
USD $0.00
 
 
Polska

Company Overview of PKN Orlen S.A.

Raport EMIS FIRMY EMIS jest częścią ISI Emerging Markets Group USD 29,95 Sektor: Stacje benzynowe Dostępne wersje językowe: Angielski & Polski Format: Pobierz PDF Najnowsze dane finansowe: 2017 Kup cały raport

Co zawiera raport?

Raport zawiera wszystkie dostępne informacje na temat tej firmy znajdujące się w bazie danych EMIS. Spis treści po prawej stronie wskazuje kategorie danych, które będą włączone do twojego raportu przy zakupie.

Pobierz przykładowy raport

Zestawienie danych spółki (Niedostępna zawartość zostanie dostarczona po zakupieniu raportu)

Dane Kontaktowe

Siedziba
Ul. Chemików 7
Płock; Mazowieckie; Map
Kod pocztowy: 09-411

Tel.: +48 (24) 365
Fax: +48 (24) 367

E-mail:
@orlen.pl

Strona www:
http://www.orlen.pl

Opis firmy
PKN ORLEN jest największym producentem i dystrybutorem produktów naftowych i chemicznych w Polsce i jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Grupa zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, posiada także największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw.
Klasyfikacja Przemysłu NAICS
Główne obszary działalności: Stacje benzynowe | Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego | Rafinerie ropy naftowej
Pozostała działalność: Holdingi i zarządzanie spółkami i przedsiębiorstwami | Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Podstawowe Informacje
Zatrudnienie ogółem:
20,262 (2017)
Liczba akcji:
()
Kapitał akcyjny:
()
Audytor:
()
Ratingi:
()
()
Data założenia:
19 lipca 2001
Data aktualizacji:
27 kwietnia 2018
Władze firmy
Prezes
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Więcej
Szczegóły Struktury Własnościowej
Skarb Państwa
27,52%
Other
Kluczowe Informacje Finansowe
2018 Q1
Przychody netto ze sprzedaży
Przychody ogółem
Zysk z działalności operacyjnej
EBITDA
Zysk netto (strata netto)
Aktywa ogółem 60,092,000
Kapitał własny ogółem
Marża z zysku operacyjnego
Rentowność netto
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
Wskaźnik długu do kapitału
Wskaźnik szybki płynności
Wskaźnik płynności gotówkowej
Uwaga: wartości w tys.. Sprawozdanie: Niezaudytowany, Skonsolidowany
Wykresy Wyników Finansowych
Najwięksi Konkurenci

Sprawozdania Finansowe

Roczne Sprawozdania
Wskaźniki Finansowe

EMIS - Analiza Kredytowa

Ocena EMIS Benchmark
DOSTĘP dla przedsiębiortw

Jeżeli potrzebują Państwo regularnego dostępu do informacji o firmie, powinni Państwo rozważyć subskrypcje pełnej usługi EMIS.

Profile spółek EMIS są częścią większego serwisu informacyjnego, który obejmuje dane i analizy dotyczące firm, sektorów oraz krajów z ponad 125 rynków wschodzących na jednej unikalnej platformie informacyjnej.

POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY

Aby wyświetlić więcej informacji, POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY