REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

1. day s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Supermarkets and Other Grocery (except Convenience) Stores
Plné meno: 1. day s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 18. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

1. day s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Košice. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 26. máj 2009. Firma momentálne zamestnáva 50 - 99 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti 1. day s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy 1. day s.r.o. sa v roku 2018 zlepšila o 1,29%

Ústredie
Mlynárska 19
Košice; Košický; PSČ - Poštové smerové číslo: 04001

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
26. máj 2009
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
84%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
16%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
12,72%
Celkové prevádzkové výnosy
12,8%
Prevádzkový zisk (EBIT)
94,8%
EBITDA
n/a
Čistý zisk (strata)
76,89%
Spolu Majetok
6,63%
Vlastné imanie
-1,74%
Operating Profit Margin (ROS)
1,3%
Net Profit Margin
1,29%
Return on Equity (ROE)
-5,82%
Debt to Equity Ratio
0,14%
Quick Ratio
0,01%
Cash Ratio
-0,01%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?