REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Agromačaj a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Pestovanie zeleniny a melónov
Plné meno: Agromačaj a.s. Dátum aktualizácie firmy: 29. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Agromačaj a.s. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Kráľová pri Senci. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 05. júl 2011. Firma momentálne zamestnáva 100 - 149 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Agromačaj a.s. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Agromačaj a.s. sa v roku 2019 zlepšila o 0,31%

Ústredie
455
Kráľová pri Senci; PSČ - Poštové smerové číslo: 90050

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
05. júl 2011
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
18,83%
Celkové prevádzkové výnosy
21,1%
Prevádzkový zisk (EBIT)
20,35%
EBITDA
18,7%
Čistý zisk (strata)
20,49%
Spolu Majetok
46,78%
Vlastné imanie
34,46%
Operating Profit Margin (ROS)
0,38%
Net Profit Margin
0,31%
Return on Equity (ROE)
-3,41%
Debt to Equity Ratio
16,54%
Quick Ratio
-0,05%
Cash Ratio
0,12%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?