REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

BIC Slovakia s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Služby pre podporu podnikania
Plné meno: BIC Slovakia s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 19. január 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Spoločnosť BIC Slovakia, s.r.o. nebo Podnikateľské a inovačné centrum vznikla v roku 1991 so sídlo v Bratislave. BIC Slovakia ponúka podnikateľské a inovačné poradenstvo. Spoločnosť je koordinátorom zastúpenia Enterprise Europe Network, zakladajúcim členom SPICE. Zaoberá sa projekty a programy ako Horizont 2020, Ready2GO, PROGR-EAST a iný.

Ústredie
Priemyselná 1
Sereď; Trnavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 92601

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://sk.bicworld.com

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
15. august 2005
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
6,11%
Celkové prevádzkové výnosy
5,25%
Prevádzkový zisk (EBIT)
36,3%
EBITDA
36,11%
Čistý zisk (strata)
36,92%
Spolu Majetok
-5,22%
Vlastné imanie
8,35%
Operating Profit Margin (ROS)
1,2%
Net Profit Margin
0,92%
Return on Equity (ROE)
4,98%
Debt to Equity Ratio
0,02%
Quick Ratio
-0,03%
Cash Ratio
-0,03%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?