REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Coop VOZ, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: General Freight Trucking | Služby pre podporu podnikania
Plné meno: Coop VOZ, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 22. júl 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

COOP VOZ, a.s. je veľkoobchod, ktorej sa zaoberá distribúciou tovaru v obchodnej sieti COOP Jednota Slovensko. Spoločnost bola založená v roku 2002 si sídlom v Trnave.

Ústredie
Trstínska cesta 13
Trnava; Trnavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 91700

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://coop-voz.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
25. marec 2002
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
6,02%
Celkové prevádzkové výnosy
6,01%
Prevádzkový zisk (EBIT)
1,78%
EBITDA
1,57%
Čistý zisk (strata)
-15,9%
Spolu Majetok
-6,88%
Vlastné imanie
22,39%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,01%
Net Profit Margin
-0,03%
Return on Equity (ROE)
-2,54%
Debt to Equity Ratio
40,04%
Quick Ratio
0,01%
Cash Ratio
-0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?