REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Výroba a rozvod elektriny
Plné meno: Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 24. október 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Dalkia je európska spoločnosť poskytujúca služby spojené s energetikou a na Slovensku pôsobí od roku 1992. Okrem produkovania a dodávky tepla zákazníkom, tiež ponúka riešenia spojené s efektínym využitím prístrojov na dodávku energie a tepla v obytných, mestských, priemyselných a terciárnych sektoroch. Spoločnosť má niekoľko dcérskych spoločností na území Slovenska, Dalkia Industry Žiar nad Hronom vznikla v roku 2008.

Ústredie
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 96563

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.dalkia.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
08. apríl 2008
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
2,22%
Celkové prevádzkové výnosy
-2,4%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
EBITDA
-41,19%
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
-6,44%
Vlastné imanie
-24,77%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
n/a
Debt to Equity Ratio
11,54%
Quick Ratio
0,05%
Cash Ratio
-0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?