REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

ENERGO CONTROL, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Architektonické, inžinierske a súvisiace služby | Ostatné servisné služby
Plné meno: ENERGO CONTROL, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 11. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

ENERGO CONTROL, s.r.o. je inžiniersko-výrobno-dodávateľská spoločnosť v oblasti riadenia a automatizácie technologických procesov založená v roku 2001. V roku 2002 spoločnosť zaviedla systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2000. Spoločnosť pokrýva svojou činnosťou komplexne všetky práce potrebné pre realizáciu stavieb od vypracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenia dodávok strojov, zariadení, materiálu priamo na miesto určenia až po realizáciu montážnych prác na stavbe a iné činnosti s tým spojené.

Ústredie
Pri plynárni 2
Košice; Košický; PSČ - Poštové smerové číslo: 04001

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
10. apríl 2001
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
30,7%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
20%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
20%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
20%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
1,4%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-74,03%
Celkové prevádzkové výnosy
-69,42%
Prevádzkový zisk (EBIT)
39,07%
EBITDA
17,63%
Čistý zisk (strata)
-24,72%
Spolu Majetok
-25,55%
Vlastné imanie
-10,11%
Operating Profit Margin (ROS)
2,33%
Net Profit Margin
0,11%
Return on Equity (ROE)
-0,02%
Debt to Equity Ratio
-0,14%
Quick Ratio
10,25%
Cash Ratio
3,72%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?