REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

EOS KSI Slovensko, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: All Other Nondepository Credit Intermediation
Plné meno: EOS KSI Slovensko, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 23. december 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 19,99 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

EOS KSI Slovensko, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 13. august 1997. Firma momentálne zamestnáva 100 - 149 (2018) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. klesol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy EOS KSI Slovensko, s.r.o. sa v roku 2018 zlepšila o 69,82%

Ústredie
Pajštúnska 5
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 85102

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
13. august 1997
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-4,04%
Celkové prevádzkové výnosy
4,17%
Prevádzkový zisk (EBIT)
16,88%
EBITDA
16,2%
Čistý zisk (strata)
23,91%
Spolu Majetok
8,79%
Vlastné imanie
16,48%
Operating Profit Margin (ROS)
79,21%
Net Profit Margin
69,82%
Return on Equity (ROE)
4,37%
Debt to Equity Ratio
0,04%
Quick Ratio
0,18%
Cash Ratio
-0,04%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?