REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Edenred Slovakia, s. r. o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Other Activities Related to Credit Intermediation
Plné meno: Edenred Slovakia, s. r. o. Dátum aktualizácie firmy: 06. november 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Edenred Slovakia, s. r. o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 20. júl 1992. Firma momentálne zamestnáva 50 - 99 (2018) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Edenred Slovakia, s. r. o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Edenred Slovakia, s. r. o. sa v roku 2018 znížila o 13,77%

Ústredie
Karadžičova 8, P.O.BOX 21
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82015

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: https://www.edenred.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
20. júl 1992
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
99,9%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
0,1%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
68,55%
Celkové prevádzkové výnosy
63,4%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-16,78%
EBITDA
99,84%
Čistý zisk (strata)
-22,73%
Spolu Majetok
27,45%
Vlastné imanie
-20,17%
Operating Profit Margin (ROS)
-15,52%
Net Profit Margin
-13,77%
Return on Equity (ROE)
-0,56%
Debt to Equity Ratio
0,04%
Quick Ratio
0,22%
Cash Ratio
0,41%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?