REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Hydrotour, Cestovná Kancelária, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Cestovné kancelárie a cestovné agentúry
Plné meno: Hydrotour, Cestovná Kancelária, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 25. január 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

HYDROTOUR, cestovná kancelária a.s. patrí k touroperátom na Slovensku. V súčasnosti spoločnosť so sídlom v Bratislave podniká prostredníctvom 17 vlastných pobočiek a cca 600 províznych predajcov v celej SR. Začiatkom roku 2005 sa vedenie spoločnosti rozhodlo expandovať aj do Českej republiky a stala sa spoločníkom s významným podielom na cestovnej kancelárii Happyland Bohemia, s.r.o. so sídlom v Prahe. Cestovná kancelária sa dominantne zameriava na kvalitnú klubovú dovolenku najmä pre rodiny s deťmi.

Ústredie
Nám. SNP 14
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81106

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
09. máj 1994
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
39,42%
Celkové prevádzkové výnosy
39,41%
Prevádzkový zisk (EBIT)
23,85%
EBITDA
26,29%
Čistý zisk (strata)
23,4%
Spolu Majetok
14,22%
Vlastné imanie
29,27%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,13%
Net Profit Margin
-0,07%
Return on Equity (ROE)
-1,08%
Debt to Equity Ratio
-101,12%
Quick Ratio
-0,09%
Cash Ratio
-0,33%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?