REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Hypocentrum Finančné Služby, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Insurance Agencies and Brokerages
Plné meno: Hypocentrum Finančné Služby, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 09. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Hypocentrum Finančné Služby, a.s. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 29. november 2006. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Hypocentrum Finančné Služby, a.s. klesol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala

Ústredie
Miletičova 99/5
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82108

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
29. november 2006
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-36,9%
Celkové prevádzkové výnosy
-40,99%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
300,44%
Vlastné imanie
-11,77%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
n/a
Debt to Equity Ratio
960,21%
Quick Ratio
48,03%
Cash Ratio
0,07%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?